Opinie

Lange stilte

Mijn studenten in de opleiding tot anesthesiemedewerker werken zich op dit ogenblik uit de naad op de OK en de IC. De lessen zijn digitaal en de voortgangsgesprekken moeten ook maar onwennig telefonisch. Ondanks en dankzij corona bespreken we de vele leermomenten die ze hebben gehad. Als ik vraag wat ze nog moeten leren, heeft iedereen snel een antwoord. Als ik vraag waar ze goed in zijn, moeten ze meer nadenken. Bij één student kwam het er na een lange stilte toch uit: „Ik kan snel beslissingen nemen.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl