Opinie

Licht aan het eind van de tunnel: vaccineer in de kerk

Vaccineren Kerken horen middenin de samenleving te staan. Geef ze ook in Nederland een rol bij Covid-vaccinaties, vinden en .
Vaccinaties in Salisbury Cathedral in het Verenigd Koninkrijk, afgelopen weekend.
Vaccinaties in Salisbury Cathedral in het Verenigd Koninkrijk, afgelopen weekend. Foto Steve Parsons/AP

De afgelopen maanden hebben landelijke kerkgenootschappen herhaaldelijk opgeroepen om met een zeer beperkt aantal mensen bijeen te komen op zondagochtend. Een overgrote meerderheid van de kerken heeft hier gevolg aan gegeven in een poging het verspreiden van het virus in te dammen. Wij doen een oproep in tegengestelde richting: laat kerken volstromen – om het test- en vaccinatieprogramma in goede banen te leiden.

Vanuit de kerken zijn er theologische redenen: de kerk is er niet alleen voor de eigen leden maar voor de hele samenleving. Hoe vaak ook vergeten, haar oorspronkelijke taak is een rol van betekenis te spelen op de plaats waar zij kerk is.

Niet voor niets ligt het kerkgebouw vaak als ankerpunt in het hart van dorp of stad. De medewerkers en vrijwilligers zorgen voor aandacht, niet uit de behoefte zieltjes te winnen, maar uit oprechte betrokkenheid bij de vragen en angsten die er leven. En ten slotte – niet onbelangrijk – zijn er esthetische redenen: de sfeer van het kerkgebouw biedt verlichting tijdens het wachten en het prikken. De Church of England riep organisten op om vooral te musiceren tijdens het vaccineren en testen.

Mentaal tegengif

Om al deze redenen – praktisch, theologisch, esthetisch – willen wij kerken in Nederland vragen hun deuren naar de samenleving te openen en randvoorwaarden te scheppen om als vaccinatiecentra te kunnen fungeren.

De kerk is er immers in de eerste plaats niet voor de kerk, maar voor de samenleving, riep de Engelse theoloog John Wesley al in de achttiende eeuw. Zij heeft nu de kans om naast het toedienen van het wekelijkse mentale tegengif tegen cynisme en wanhoop ook bij te dragen aan het bestrijden van een virus dat ons allemaal in de greep houdt.

Hoe mooi zou het zijn als de kerk daadwerkelijk kan bijdragen aan de bevrijding van onze zo langzamerhand nijpend geworden lockdown? De GGD en andere instanties roepen we op om kerken niet alleen als religieuze gebouwen te beschouwen maar ook als praktische én troostrijke plekken, bij uitstek geschikt voor massale campagnes als vaccineren en testen.