Limburgse Staten willen opheldering over heimelijk ondervragen getuige

Onderzoek provincie Limburg Een voormalig provincieambtenaar die moet getuigen in de enquête naar CDA-gedeputeerde Koopmans blijkt al ondervraagd door een ambtenaar die onder Koopmans valt.

In de aanloop naar de enquête in Limburg naar de integriteit van Ger Koopmans willen Gedeputeerde Staten niets zeggen.
In de aanloop naar de enquête in Limburg naar de integriteit van Ger Koopmans willen Gedeputeerde Staten niets zeggen. Foto Bas Quaedvlieg/HH

Statenleden in Limburg willen opheldering over het heimelijk benaderen van een belangrijke getuige die gehoord gaat worden in de komende enquête naar de integriteit van gedeputeerde Ger Koopmans (CDA). Een topambtenaar van de provincie blijkt de kroongetuige maandag te hebben ondervraagd. Provinciale Staten wisten hier niet van.

De getuige is een gepensioneerd provincieambtenaar. Koopmans (financiën, CDA) stuurde in 2016 een lobbymail van de directeur van het Limburgse baggerbedrijf Terraq naar deze ambtenaar door. Koopmans was toen commissaris bij Terraq. Het baggerbedrijf wilde steun van de provincie bij het verkrijgen van een opdracht in een miljoenenproject rond de Maas in Venlo.

De ambtenaar die de e-mail van Koopmans ontving, kaartte destijds de dubbelrol van de gedeputeerde aan bij zijn directeur. Die hield de kwestie echter binnenskamers.

Lees ook: Limburgse enquête moet ook doofpot ophelderen

Getuigen onder ede

Eind vorig jaar besloten Provinciale Staten een enquête te doen naar de gang van zaken. Daarbij worden getuigen onder ede gehoord. Een voorstel van Gedeputeerde Staten om zelf onderzoek te laten doen, wees door een meerderheid van de Staten af.

De belangrijke getuige blijkt maandag te zijn gebeld door de manager van de concernstaf. De manager adviseert Gedeputeerde Staten en valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Koopmans.

De getuige zegt tegen NRC door de manager te zijn bevraagd over de gang van zaken rond de e-mail, zijn contacten met de pers en zijn contacten met betrokkenen.

‘Dit is onwenselijk’

Statenleden van diverse partijen vragen om opheldering. Jasper Kuntzelaers (PvdA): „Dit is onwenselijk. Wij hebben als Staten besloten om zelf dit onderzoek te doen. Dan kan het niet zo zijn dat in opdracht van mensen die mogelijk zelf onderwerp van onderzoek zijn, alvast getuigen gehoord worden.”

Statenlid Teun Heldens (VVD) is „hoogst verbaasd” dat „ambtelijk informatie verzameld wordt zonder ons medeweten.” Marlou Jenneskens (D66): „De enquête is een feitenonderzoek. Dat vraagt om een zorgvuldig proces. Daarom schrik ik hiervan. Ons onderzoek moet nog beginnen.” Pascale Plusquin (Partij voor de Dieren) wil niet dat er „een schaduw-enquête gaat lopen” en wil weten „welke informatie is opgehaald.”

Lees ook: Het verzwegen bedrijf van Ger Koopmans

Gedeputeerde Staten weigeren over de benadering van de getuige vragen beantwoorden. Wel is er een schriftelijke reactie: „In voorbereiding op de parlementaire enquête zullen we niet ingaan op persvragen over de voorbereiding van deze enquête, de enquête als zodanig en de inhoudelijke thematieken die daarbij aan de orde kunnen komen. We zullen ons in dit kader enkel verstaan met de enquêtecommissie (in oprichting).”