Brieven

Huizenmarkt

De stad lijkt ondanks de coronacrisis nog niet op zijn retour

Foto ANP

De coronacrisis maakt de stad als woonplek niet minder populair. Dat mensen de stad verlaten, komt mede door de almaar stijgende huizenprijzen. Het aantal mensen dat de stad verlaat, neemt al jaren toe. Toch is het, wetende dat mensen op Funda vaker zoeken naar een groter huis met een tuin, verleidelijk een verband te zien met de pandemie. Maar CBS-cijfers laten geen versnelling zien van het aantal mensen dat de stad verlaat sinds de crisis. Een al eerder ingezette trend zet gewoon door. Tegenover verhuizingen uit de stad staan ook nog steeds verhuizingen naar de stad. Vooralsnog is daar geen coronagerelateerde dip in te zien. Van de mensen die de stad verlaten, is het bovendien de vraag of dat nou echt komt omdat ze de stad zat zijn. Want de meeste stedelingen die willen verhuizen, blijven graag in de eigen woonplaats wonen; óók in deze coronatijd. Volgens een recente peiling van Funda wil slechts 12 procent van alle stedelingen met een verhuiswens de stad uit. Het vertrek van steeds meer stedelingen komt vermoedelijk deels doordat ze geen betaalbaar huis kunnen vinden voor de volgende stap in hun ‘wooncarrière’. Stedelijk wonen wordt namelijk steeds duurder. De meest recente cijfers laten zien dat de prijsstijging in Amsterdam minder hard gaat dan in de rest van Nederland. Dit betekent niet dat Amsterdam minder in trek is, maar dat het plafond van wat nog betaalbaar is steeds meer in zicht komt.

Nu, midden in de coronacrisis, is het lastig te voorspellen wat de mogelijk blijvende gevolgen zijn van de crisis op woonvoorkeuren. Maar de stelling dat de stad mede door corona op zijn retour is, is vooralsnog ongefundeerd. De vraag is veel groter dan het aanbod en juist dat maakt ‘stadswoningen’ onbetaalbaar. Dit wordt niet opgelost met bouwen van huizen in landelijke ‘groene en ontspannen’ woonmilieus, maar juist door het bouwen van nieuwe huizen en het transformeren van leegstaande winkels en kantoren tot huizen in steden.


huizenmarkteconoom en analist gebiedsontwikkeling (beiden Rabobank)