Gezondheidsraad: sta testbewijs alleen toe als dat nuttig en goed geregeld is

Als het kabinet de invoering van testbewijzen mogelijk wil maken, moeten daar volgens de Gezondheidsraad voorwaarden aan worden gesteld. Het kabinet onderzoekt of het verstandig is om het mogelijk te maken dat bijvoorbeeld scholen en evenementen alleen opengesteld kunnen worden voor mensen die kunnen aantonen dat ze geen Covid-19 onder de leden hebben. Daar kleven allerlei potentiële bezwaren aan, zegt de commissie in een advies aan de regering.

De invoering van een testbewijs betekent dat mensen een medische handeling moeten ondergaan. Zoiets kan wat de gezondheidsraad betreft alleen als per ‘setting’, zoals de verschillende onderwijstypes of publieke plaatsen, gekeken wordt naar de gevolgen. De commissie wijst erop dat de bewijzen gebruikt kunnen worden om méér mogelijk te maken (bijvoorbeeld het organiseren van evenementen), maar dat tegelijk ook mensen uitgesloten worden. Dat laatste is vooral van belang voor voorzieningen met een belangrijke maatschappelijke functie, zoals het onderwijs of de zorg. Iedereen moet daar in principe toegang toe hebben, staat in het advies.

De ethische commissie heeft ook voorwaarden geopperd voor zo’n bewijs. Een bewijs moet aantoonbaar nodig en zinvol zijn, minder ingrijpend zijn dan de alternatieven en geen onnodig zware eis zijn. Verder moet iedereen gelijke toegang hebben tot een bewijs (ook financieel), moeten de schadelijke effecten zo klein mogelijk zijn en mag het beleid niet tot discriminatie leiden. Het beleid moet ook voldoen aan de privacywetgeving, periodiek geëvalueerd worden en goed worden uitgelegd aan de regering, aldus het advies.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Gezondheidsraad: sta testbewijs alleen toe als dat nuttig en goed geregeld is