Brieven

Brieven 13/1/2021

Toeslagenaffaire

Slechts symbolisch

Eerder is de vraag gesteld of het opstappen van het kabinet – om reden van het rapport over de Toeslagenaffaire – niet slechts symbolisch is. Daarmee wordt de suggestie gewekt alsof ‘symbolisch’ hier van generlei waarde is. Terwijl ‘symbolisch’ juist van grote waarde is. Was het niet Rutte die Nederland jaren terug heel symbolisch als een kwetsbaar vaasje voorstelde? Weinigen zullen toen vermoed hebben dat het valse symboliek was. Want reeds toen werden mensen in zijn regeerperiode onbehoorlijk door de overheid behandeld. Nu opstappen is daarom van grote symbolische waarde. Er wordt erkend dat verantwoordelijkheid dragen betekenis heeft. Er wordt aangetoond dat onfatsoen consequenties heeft. Dat het niet ongestraft kan en mag blijven. Er wordt een norm gesteld van wat kan en niet kan. Oud-premier Kok gaf eerder al het goede voorbeeld. Mede daarom was hij een staatsman. Een Rutte die met zijn kabinet blijft zitten, toont daarmee aan veel niet te begrijpen. Hoe symbolisch.

Politiek

Moedeloos van links

Moedeloos word ik, net als Hubert Smeets in het stuk De pluriforme democratie staat op het spel (9/1), van het gebrek aan samenwerking tussen de linkse partijen. Ik zie het nog voor me op het nieuws, leden van de PvdA die op een partijraad waar fusie met GroenLinks werd afgewezen, verklaarden dat ze liever hielden wat ze hadden. Zonder te beseffen dat dat allang door hun vingers was geglipt. In een partij die zo haar zelfbewustzijn kwijt is dat ook een partijleider wordt gehandhaafd die tweederde van de zetels verloor. En die dezelfde partijleider rustig laat zitten na de Toeslagenaffaire. Vasthouden aan wat je hebt, al is dat niets. Een nieuwe fusiepartij, met een nieuwe naam en nieuwe gezichten, dat had voor nieuw elan kunnen zorgen. Als mijn stem op links toch weggegooid is, dan stem ik maar weer op Bij1. Ook een verloren stem, maar tenminste een statement, met een principieel en helder geluid.

Monarchie

Blijf bij je leest

In het artikel Onze monarchie is een overgangsvorm terug naar de republiek (9/1) van Nelleke Noordervliet staat dat „in 1815 we helaas door de geallieerde mogendheden min of meer werden gedwongen een monarchie te worden met Oranje, op wie niemand zat te wachten”. Het is blijkbaar Noordervliet ontgaan, dat de prins van Oranje door het Driemanschap onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp in 1813 werd uitgenodigd naar Nederland terug te keren. De geallieerde mogendheden hebben geen enkele rol gespeeld in het ontstaan van de monarchie in Nederland. De titel van koning nam Willem I aan, nadat Napoleon uit Elba was ontsnapt op 26 februari 1815, teneinde zijn positie op het internationale speelvlak veilig te stellen. Later is dit besluit van Willem I erkend. Op het Congres van Wenen waren de geailleerden pleitbezorger van een sterk Nederlands koninkrijk, maar het eerste initiatief kwam uit Nederland zelf. Het is een gotspe te beweren, dat de grondwetsherziening van 1848, waarin is bepaald, dat de koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn „een onmogelijk compromis is, waar we nu nog altijd onder lijden”. Deze hoeksteen in ons staatsbestel heeft na bijna twee eeuwen niets aan kracht ingeboet. Lijden wij hieronder? Nee, juist deze bepaling in de Grondwet heeft Nederland tot een land met zelfrespect gemaakt. Nelleke Noordervliet is Neerlandica en schrijfster; geen historica of jurist. Schoenmaker houd je bij je leest.

Correcties/Aanvullingen

Bestorming Capitool

In het artikel ‘This is not who we are’ – maar geweld tekent cultuur van de VS(9/1, p. 4-5) staat dat een jonge vigilante in Kenosha drie mensen doodschoot. Hij schoot drie mensen neer en doodde twee van hen.

Blokkade Trump

In het commentaar Twitter, Facebook en Amazon mogen zoveel macht niet hebben (12/1, p. 17) stond YouTube genoemd als een van de bedrijven die accounts van Trump hebben geblokkeerd. Dit klopte op het moment van publicatie van het commentaar nog niet. Inmiddels is zijn account geblokkeerd.