De monteur had een te lage opleiding, zijn functie verviel

Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal: arbeidsrecht.

Foto Lex van Lieshout/ANP

De komst van nieuw materieel met geavanceerdere technieken en systemen doet NedTrain, een zusterbedrijf van de NS dat onder meer het onderhoud van de treinen verzorgt, in 2011 besluiten tot het instellen van een hoger opleidingsniveau voor alle monteurs. Met vakbonden en de OR maakt het bedrijf hier afspraken over, onder meer over hoe personeel opgeleid kan worden tot het nieuwe geëiste niveau (mbo-2). Ook wordt afgesproken dat er geen banen op een lager niveau gecreëerd zullen worden; vanaf 1 januari 2019 vervallen alle functies op mbo-1-niveau. Uit een capaciteitstoets blijkt dat een van de monteurs, die wel de op maat gemaakte opleiding volgde, maar uitviel, niet het gestelde mbo-2-niveau heeft. Hij wordt dan ook begin 2019 boventallig verklaard en krijgt tot 1 augustus 2020 de tijd om met behoud van loon ander werk te vinden. Uiteindelijk vraagt NedTrain in oktober 2020 de rechter om ontbinding van het contract met de man.

De zestiger wil zijn baan terug. Van collega’s heeft hij gehoord dat het werk niet wezenlijk is veranderd – de functie heeft enkel een andere naam en er geldt een diploma-eis. Bovendien, er zijn voldoende werkzaamheden op mbo-1-niveau te doen, en die kan hij prima verrichten. Volgens de monteur is bij NedTrain sprake van onwil om hem op zijn niveau werk te geven.

NedTrain stelt dat om bedrijfseconomische redenen een hoger minimumniveau wordt gesteld: personeel is zo breder inzetbaar en kan beter zelfstandig werken, ongeacht de complexiteit van de werkzaamheden. En als gevolg hiervan vervallen alle mbo-1-functies. Ja, erkent NedTrain, er zijn nog werkzaamheden op het lagere niveau, maar de bundeling ervan in een functie zou zulke consequenties hebben voor de hele organisatie dat ook deskundigen dit afraden.

De rechter gaat hierin mee. „Het creëren van een functie op een niveau lager dan het basisniveau [mbo-2] heeft immers niet de gewilde kwaliteitsverbetering tot gevolg.” Bovendien hebben NedTrain en de vakbonden hier al jaren eerder afspraken over gemaakt. De functies op mbo-1-niveau vervallen, dus ook voor de man. Verder, stelt de rechter, heeft NedTrain zich voldoende ingespannen om de monteur te herplaatsen en/of op het gewenste niveau te krijgen. Het contract wordt ontbonden. De zestiger krijgt een transitievergoeding van bijna 15.000 euro.