Opinie

Minder roestoeristen in Amsterdam is goed nieuws

Coffeeshops

Commentaar

Soms lijkt er écht iets te veranderen in Nederland – de burgemeester van Amsterdam wil de verkoop van cannabis sterk beperken en wel tot de eigen ingezetenen. De buitenlandse toerist dreigt de toegang te worden ontzegd tot 166 coffeeshops, waarvan 93 in het centrum van de hoofdstad. Tenminste als de gemeenteraad akkoord is.

Loopt de Vrijstaat Amsterdam op z’n einde, althans voor de Lonely Planet/easyJet-toerist? Al eerder stelde het stadsbestuur voor de bloeiende prostitutie uit de binnenstad over te hevelen naar een buitenstadse locatie. De grenzeloze feeststad Amsterdam is zich duidelijk aan het heruitvinden, met nieuwe beperkingen, andere attracties en wellicht nieuwe leefregels.

De poging om cannabis te schrappen als bezoekfactor is vooral ook een antwoord op de onstuimige groei van het toerisme en de uitdijende criminaliteit, die deels drijft op illegale cannabisteelt.

Veel keus lijkt er ook niet. Doet het stadsbestuur niets en herstelt het toerisme, dan moeten er in de komende jaren coffeeshops bij. Weliswaar wist de gemeente de afgelopen jaren met lokale blowverboden en ‘afstandscriteria’ ten opzichte van scholen het aantal coffeeshops te verminderen. Maar intussen groeide het toerisme verder en daarmee ook de cannabisconsumptie. Het zorgde ervoor dat de resterende coffeeshops topjaren achter de rug hebben. Bij ongewijzigd beleid werd verdere groei voorzien.

Lees ook: Amsterdammers zijn de massa’s beu

Over de coronacrisis valt weinig positiefs te melden, maar de adempauze die het bestuurders óók bood is in Amsterdam goed benut. Het gevoel dat het zo niet langer kan is onderkend. De maatregel sluit aan bij een bredere wens onder de bewoners om de toeristische overbelasting in te dammen.

Het terugdringen van overmatig cannabisgebruik is daarvoor in beginsel een geschikt middel. De burgemeester meldde de gemeenteraad onlangs dat 57 procent van de toeristen in het Wallen/Singel gebied vrij verkrijgbare cannabis als een zeer belangrijke reden voor hun aanwezigheid melden, wat nog tamelijk bescheiden overkomt. Wat Las Vegas is voor gokken is Amsterdam al jaren voor blowen. Iedereen kon aan de stand van de middenstand zien welke kant het opging: bergafwaarts. Amsterdam, een goedkope plek voor roestoeristen uit de hele wereld die elkaar in het aanbod van de Nutella-winkel konden herkennen. Hoe goedkoper de tickets, hoe meer Airbnb, hoe meer omzet voor de stad en zijn kooplui, hoe ranziger en onleefbaarder de stad werd, in het bijzonder voor wie er werkt of woont.

Dat Amsterdam zichzelf nu in het nekvel lijkt te grijpen is goed nieuws. Het ingezetenencriterium geldt al sinds 2013 in de rest van Nederland. En heeft daar redelijke resultaten. Destijds afgesproken om de verkeersoverlast in de (ruime) grensstreek van drugsconsumenten uit andere Europese landen te beperken.

Ruim een derde van alle coffeeshops in Nederland bevindt zich intussen in Amsterdam. Met een verschuiving van de verkoop naar illegale straatleveranciers moet natuurlijk rekening worden gehouden. Toch is het een belangrijk internationaal signaal en een belangrijke koerswijziging. Cannabis hoeft niet te worden verboden, maar de verkoop moet wel beheersbaar blijven en dus worden gereguleerd. Dan is onderscheid maken aan het loket een acceptabele stap, al was het maar om de markt niet verder te laten groeien. Zeker als dat in heel Nederland op dezelfde manier gebeurt. Dan maar minder (drugs)gidsland.