Brieven

Brieven 11/11

Onrust VS

Ondemocratisch kiezen

Het zal voor de Verenigde Staten (en het Verenigd Koninkrijk) goed zijn af te stappen van een twee/drie-partijensysteem waarbij één partij de dienst uitmaakt, al dan niet om de beurt. The winner takes all is per definitie niet democratisch. Als we kijken naar landen als China, Hongarije, Rusland, Saudi-Arabië of Turkije, levert het gevoerde beleid alleen iets op voor de machthebbers en hun handlangers, terwijl de bevolking de goot wordt ingedreven. Net als in Amerika. Als Trump na 20 januari niet wordt veroordeeld voor corruptie, belastingontduiking of oplichting zal hij toch zeker de rest van zijn leven het gevang in moeten wegens hoogverraad en het aanzetten tot een staatsgreep.

Vaccinaties

De grootste mond

De laatste dagen kijk ik met verbazing naar het vaccinatiebeleid voor Covid-19 en verbaas me met name over het feit dat het advies van deskundigen niet wordt opgevolgd. En dat ook in deze precaire zaak zij met de grootste mond voorrang bedingen en krijgen. Ik kijk met verbazing naar de publieke prik die een gezonde man als Diederik Gommers krijgt. Niet omdat ik hem geen vaccinatie gun, maar omdat hij nu wederom voorrang bedingt en krijgt voor zichzelf en zijn eigen achterban. Dit lukte hem destijds ook met de persoonlijke beschermingsmiddelen, waarover hij achteraf zei: misschien hadden we het iets te goed geregeld voor onszelf in het ziekenhuis. Hij erkende wat er in de verpleeghuizen is misgegaan.

De wereld buiten het ziekenhuis leeft niet in het ziekenhuis. Dit is verdringing voor eigen gewin, en er zijn geen inhoudelijk deskundigen in de regering die weerwoord kunnen bieden. De publieke gezondheidszorg en hun experts moeten publiek aanzien terugwinnen en leidend zijn in publieke gezondheidszorg, zoals het beteugelen van een pandemie.

Merkel

Geen Moeder Teresa

Bondskanselier Merkel heeft het bijzondere vermogen om de EU te gebruiken voor Duitse belangen. (Vertrek Merkel heeft ook gevolgen voor Nederland, 6/1) Tijdens de eurocrisis was Duitsland de drijvende kracht om via de EU Griekenland lening op lening te verstrekken – geld dat via een U-bocht linea recta naar Duitse banken ging die zich suf geleend hadden aan Griekenland. Diezelfde Merkel heeft in Brussel strenge milieumaatregelen voor auto’s drie jaar weten tegen te houden om de Duitse autoindustrie uit de wind te houden. Het coronasteunfonds, voornamelijk in het belang van de Zuid- en Oost-Europese landen, is ook van belang voor Duitsland met zijn vele autofabrieken in die landen, die tevens belangrijke afzetmarkten zijn. De vluchtelingendeal met Turkije is mede ingegeven door het feit dat Turkije een belangrijke afnemer is van de Duitse wapenindustrie. Het EU-akkoord met China, doorgedrukt door EU-voorzitter Duitsland, is voornamelijk in het belang van de Duitse industrie. Met alle respect, Merkel is een stalen vuist in een fluwelen handschoen. Laten we niet doen of ze de Europese Moeder Teresa in eigen persoon is. Nog altijd geldt: wat goed is voor Duitsland is goed voor de EU.

Correcties/aanvullingen

Vroedvrouw

In de recensie ‘Pieces of. A Woman’: Een vrouw in duigen, een relatie in duikvlucht, (6/1, p. C4-5) staat driemaal het woord ‘kraamvrouw’ waar dat ‘vroedvrouw’ moet zijn.