PVV-programma: dit keer vijftig kantjes, maar vooral hard tegen moslims en migranten

Het nieuwe partijprogramma van de PVV is breder dan het vorige. Maar ‘integratie en asiel’ blijven de pijlers: de PVV wil een nieuw ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering.

De drie grootste partijen moeten na de verkiezingen verplicht coalitie-onderhandelingen voeren, zegt het verkiezingsprogramma van de PVV.
De drie grootste partijen moeten na de verkiezingen verplicht coalitie-onderhandelingen voeren, zegt het verkiezingsprogramma van de PVV. Foto Sem van der Wal/ANP

Dit keer geen A4’tje, maar vijftig kantjes. Bij zijn vijfde verkiezingsprogramma als lijsttrekker van de Partij voor de Vrijheid heeft Geert Wilders het anders aangepakt dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017, zegt hij deze zaterdag in De Telegraaf. „We kijken er nu op een serieuzere manier naar.”

De PVV staat er, twee maanden voor de landelijke verkiezingen, goed voor. De partij heeft naaste concurrent Forum voor Democratie ruimschoots ingehaald in de peilingen en peilt nu als tweede partij. Het afgelopen jaar speelde Wilders een hoofdrol in de coronadebatten van de Kamer met het kabinet-Rutte III.

Lees ook: Als ze in de politiek aardig voor je worden

‘Marokkaanse agressie’

Los van die vijftig kantjes, én Wilders’ kritiek op de virusaanpak, is het een bekend geluid in het nieuwe programma: Het gaat om u. Nederland, zo staat in de eerste alinea, „is verworden tot een migrantenparadijs waar zelfs illegalen nog worden gepamperd”. Overal „wordt de Nederlandse gezelligheid verdrongen door Marokkaanse agressie”. En de islam is volgens de PVV „de meest gewelddadige politieke ideologie die er bestaat” en moet rigoureus bestreden worden. De partij wil een verbod op de Koran, op moskeeën en op islamitisch onderwijs.

Die taal is niet nieuw, de plannen evenmin. Wilders pleitte al in 2007, een jaar na de oprichting van de PVV, voor een Koranverbod. Moskeeën vergeleek hij in 2016 al eens met „nazitempels”. Een onderscheid tussen een ‘gematigde’ en een ‘radicale’ islam beschouwt de PVV-leider al jaren als onzinnig. In die zin is er weinig nieuws aan het programma.

Maar nog duidelijker dan in voorgaande verkiezingsprogramma’s verbindt de PVV de islam en de komst van immigranten – vaak in één adem genoemd – aan tal van andere problemen, van de woningnood tot de oplopende kosten van de verzorgingsstaat. „Het terugdraaien van de islamisering van ons land is daarom het allerbelangrijkste dat nu in Nederland moet gebeuren.”

Behalve door de islam zelf aan banden te leggen, wil de PVV dat met name bereiken door de immigratie fors terug te dringen. Alle migranten uit islamitische landen moeten voortaan worden geweerd – een maatregel waarvan Wilders al eens uitlegde dat hij liever moslims zou weren, maar met deze formulering een rechtszaak wil voorkomen. Alle asielzoekerscentra in Nederland zouden van de PVV de deuren moeten sluiten.

Ministerie van De-islamisering

Ook de rechten van gearriveerde migranten, en hun nakomelingen, worden in het PVV-programma aangepakt. Een nieuw op te tuigen „Ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering” wordt belast met het terugsturen van migranten, onder wie alle Syriërs met een tijdelijke verblijfsvergunning, en het bevorderen van vrijwillige remigratie.

Wie een dubbele nationaliteit heeft, zoals het geval is voor meer dan driekwart van alle Marokkaanse en Turkse Nederlanders, mag niet langer stemmen. Bezitters van een dubbele nationaliteit mogen ook niet dienen in het leger of in een politieke functie.

Het programma bevat veel sneren naar de „politiek-correcte elite”. De rechtsspraak is volgens de PVV „onderdeel geworden van een politiek-correcte dictatuur”. De publieke omroep (een „vehikel voor het multiculturalisme”) moet worden afgeschaft. Het klimaatbeleid is het werk van „klimaathippies”, aldus het programma, dat bepleit om de onder Rutte-III ingevoerde Klimaatwet en het Energieakkoord „door de shredder” te halen.

Voor Europa is een bijrol weggelegd in de nieuwe plannen. In 2012 heette het PVV-verkiezingsprogramma (toen 56 kantjes, geen A4’tje) nog Hún Brussel, ons Nederland. Een vertrek uit de Europese Unie staat nu nog steeds op de agenda, maar is nu slechts één alinea waard.

Eén onderwerp domineert: moslims en migranten. Verrassend is dat niet, want kiezersonderzoeken laten steeds zien dat de PVV-achterban ‘integratie en asiel’ met afstand het belangrijkste thema vindt. Het is het onderwerp waarop Wilders issue ownership heeft en waarmee hij de meeste stemmen hoopt te winnen. Niet voor niets doet de PVV „VVD-praatjes” over dat onderwerp in het verkiezingsprogramma af als „pure misleiding”. Bij die partij hoopt Wilders stemmen te kunnen weghalen.

Ook een links geluid

Anders dan de VVD en nieuwere partijen op rechts, zoals FVD en JA21, combineert Wilders zijn conservatieve culturele agenda in het programma met een links sociaal-economisch geluid. Met een pleidooi voor lagere huren, een verhoging van het minimumloon en het afschaffen van het eigen risico in de zorg richt de PVV zich op de lagere inkomens.

Het is de duidelijkste koerswijziging in het bestaan van de PVV. In zijn allereerste verkiezingsprogramma, in 2006, eiste Wilders nog dat uitkeringsgerechtigden verplicht aan het werk moesten worden gesteld. Die eis is uit het programma verdwenen – al pleit de partij er in de Tweede Kamer nog altijd voor.

De partij wil een verbod op de Koran, op moskeeën en op islamitisch onderwijs

Ook ouderen worden door de PVV in het nieuwe programma met extra aandacht bediend. Zo wil de partij een speciale minister voor Ouderenhuisvesting aanstellen, naast een minister voor Wonen, om meer verpleeghuizen te bouwen. Er moeten meer handen aan het bed komen en senioren boven de zeventig jaar moeten extra geld krijgen om hun huisdier naar de dierenarts te kunnen brengen. De pensioenleeftijd moet terug naar 65 jaar.

Hoe de PVV alle extra uitgaven wil bekostigen, blijft onduidelijk. De partij heeft geen financiële onderbouwing bijgevoegd. De PVV liet het programma bij de vorige verkiezingen – anders dan de meeste partijen – niet doorrekenen door het Centraal Planbureau.

Gedoogsteun

Toen Wilders in 2010 onderhandelde over zijn gedoogsteun aan het eerste kabinet-Rutte, liet hij zijn pensioenbelofte een dag na de verkiezingen vallen. Het aantal toegekende asielaanvragen steeg tijdens Rutte-I. In 2012 viel het kabinet na onenigheid over de bekostiging van crisismaatregelen. Crisis of niet; Rutte-I was uiteindelijk toch wel gevallen, zei Wilders later.

Lees ook:‘De magic van Wilders werkt niet meer vanzelf’

Toch wil hij nu graag regeren, zo liet de PVV-leider zaterdag in De Telegraaf optekenen. Ook als dat logischerwijs betekent „dat we water bij de wijn moeten doen”. In de peilingen staat de PVV stevig op de tweede positie, tussen de 20 en 24 zetels. „Als je maar groot genoeg wordt vind ik dat je de kans moet krijgen om mee te regeren”, zegt Wilders in De Telegraaf. „Als ze de PVV buiten de deur houden moeten VVD en CDA maar aan hun aanhang zien uit te leggen dat ze liever met SP of GroenLinks in zee gaan.”

Het leidde tot een van de weinige nieuwe toevoegingen in het programma: „Om recht te doen aan de verkiezingsuitslag willen wij dat de drie grootste partijen na de verkiezingen verplicht met elkaar gaan onderhandelen om te kijken of samenwerking in een kabinet al dan niet mogelijk is.”