Amsterdam wil verkoop cannabis aan buitenlandse toeristen verbieden

Softdrugstoerisme Amsterdamse coffeeshops mogen op termijn geen wiet meer verkopen aan buitenlandse toeristen. Burgemeester Halsema wil zo softdrugstoerisme ontmoedigen. Het ‘ingezetenenciterium’ geldt al voor de rest van het land.

Met het verbieden van softdrugsverkoop aan buitenlanders, en het eerdere plan om prostitutieramen te sluiten, hoopt Amsterdam massatoerisme tegen te gaan.
Met het verbieden van softdrugsverkoop aan buitenlanders, en het eerdere plan om prostitutieramen te sluiten, hoopt Amsterdam massatoerisme tegen te gaan. Foto Olaf Kraak

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wil een einde maken aan de verkoop van wiet aan buitenlandse toeristen. Om softdrugstoerisme te ontmoedigen mogen coffeeshops in de hoofdstad op termijn geen cannabis meer verstrekken aan klanten die niet staan ingeschreven in Nederland, schrijft Halsema vrijdag in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad.

Dit ‘ingezetencriterium’ geldt al sinds 2013 voor de rest van Nederland, maar Amsterdam bedong bij de invoering ervan een uitzonderingspositie. Halsema wil het verbod op de verkoop aan niet-ingezetenen nu alsnog gaan handhaven. Op deze manier hoopt de burgemeester „de aantrekkingskracht van Amsterdam als pleisterplaats van softdrugstoerisme te verminderen”, schrijft Halsema namens de veiligheidsdriehoek.

Amsterdam beschikt met 166 coffeeshops over bijna een derde van alle wietwinkels in Nederland. Hoewel het aantal al jaren afneemt, stijgt hun omzet. Dit komt voor een belangrijk deel door de groei van het aantal buitenlandse ‘feesttoeristen’, die hoofdzakelijk naar Amsterdam komen om te blowen en te zuipen. Voor het bedienen van de lokale markt zouden slechts 68 coffeeshops nodig zijn, blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van de gemeente.

Een beperking van het cannabistoerisme is ook belangrijk in de strijd tegen ondermijning, aldus Halsema. Door de groei van de Amsterdamse softdrugsmarkt lijkt het niet-gedoogde hennepteeltcircuit (‘de achterdeur’) steeds meer verknoopt te raken met de gewelddadige harddrugshandel, die op zijn beurt probeert te infiltreren in de reguliere Amsterdamse economie.

Illegale softdrugshandel

Halsema onderkent dat een verbod op verkoop van wiet aan buitenlandse blowtoeristen in eerste instantie zou kunnen leiden tot illegale softdrugshandel op straat. Desondanks denkt ze dat de handhaving van het ingezetenencriterium in Amsterdam „haalbaar” is. Ze wil de verkoop aan toeristen niet van het ene op het andere moment staken: het verbod zal worden ingevoerd met een „redelijke overgangstermijn”, maar hoelang die zal zijn, is nog niet bekend. Daarnaast wil Halsema ketenvorming bij coffeeshops tegengaan en een Amsterdams ‘coffeeshopkeurmerk’ instellen.

Lees ook: Erotisch centrum moet de nieuwe rosse buurt van Amsterdam worden

Het ontmoedigen van sofdrugstoerisme is onderdeel van een langjarig project om de Amsterdamse binnenstad weer leefbaar te maken en te verlossen van de overlast van het massatoerisme. Eind vorig jaar maakte Halsema ook al een plan bekend om een deel van de prostitutieramen op de Wallen te sluiten en onder te brengen in een ‘erotisch centrum’ buiten de binnenstad.

Sinds enkele jaren is er in Amsterdam steeds meer verzet tegen de drukte en ranzigheid in de binnenstad, veroorzaakt door laagwaardig toerisme. De coronacrisis heeft dit verzet versterkt. Afgelopen zomer lanceerde een coalitie van lokale ondernemers een tienpuntenplan om Amsterdam af te helpen van zijn imago van seks en drugs – onder meer door het weren van blowtoeristen. Een ‘volksinitiatief’ om een grens te stellen aan het aantal overnachtingen in de stad kreeg in korte tijd meer dan dertigduizend handtekeningen – genoeg om op de agenda van de gemeenteraad te komen.

Lees meer over het volksinitiatief: Amsterdammers zijn de massa's beu