Opinie

Uitverkoop van een recreatieoord

Opinie 010 In Hoek van Holland werden wij als eigenaren met de neus op de feiten gedrukt. Het recreatieoord was nog geen week gesloten, toen wij een brief thuis kregen dat het in de verkoop zou gaan. Over de macht van projectontwikkelaars.

Illustratie Stella Smienk

Recreatieoord Hoek van Holland gaat in de verkoop. Elfhonderd vaste recreanten zijn van slag, onder wie ik. Vorig jaar kocht ik een huisje van mijn oudedagsreserve.

Dinsdag 8 december verscheen een verhelderend stuk over de voorgenomen verkoop van het recreatieoord door Eppo König in deze krant. Vooral de zin ‘Het college van VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en CU-SGP hoopte de zaak in zeven weken, nét voor het kerstreces, politiek te regelen’ voelde alarmerend. Roompot en EuroParcs worden genoemd als twee potentiële kopers.

Een veelheid aan artikelen die de laatste jaren verschenen bewijzen dat deze internationale georiënteerde vakantieparkketens als een epidemie over ons land trekken. Laagdrempelige recreatieoorden maken plaats voor dure vakantieparken. EuroParcs is een Nederlands familiebedrijf met aandeelhouders en een eigen chaletbouwbedrijf. De chalets die zij neerzetten zijn bedoeld als investeringen voor mensen met geld. EuroParcs verhuurt ze voor je, maar minimaal 70procent van verhuurprijs strijkt EuroParcs zelf op. Het Amerikaanse trustbedrijf KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co) bezit Roompot sinds dit jaar. Trustbedrijven laten zich zonder ethiek drijven door winst. Als Rotterdam inderdaad met een van deze bedrijven in zee gaat, zijn onze bestuurders of naïef of gewetenloos.

Als deze twee ketens de parken eenmaal in handen hebben, gebruiken ze intimiderende en manipulatieve tactieken die binnen de wet vallen. De nieuwe eigenaren krijgen de grond in ‘eeuwigdurende’ erfpacht en mogen doen wat ze willen, zolang het past binnen het bestemmingsplan. De emotionele en financiële waarde voor de huidige bewoners telt niet meer. De natuur en cultureel historische waarde ook niet. In de publieke sector zou je beschermd moeten zijn, maar op het moment dat de politiek verantwoordelijkheden afschuift naar het private domein ben je vogelvrij.

Naast alle drama’s in het nieuws over de landelijke recreatievoorzieningen, liepen in 2020 twee parlementaire commissies. De parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU). De uitkomsten zijn vernietigend. Het verlies van de menselijke maat lijkt een symptoom van de falende Nederlandse rechtsstaat. In het Hoekse recreatieoord worden we met onze neus op de feiten gedrukt. Het oord was nog geen week gesloten toen wij een brief thuis kregen dat het in de verkoop zou gaan. De lockdown hielp en helpt om 1.100 geschrokken recreanten van elkaar te isoleren en uit het stadhuis te weren. Vervolgens werd er alles aan gedaan tijdige inmenging van onze vertegenwoordigers uit de Recreatie Advies Raad (RAR) te ontmoedigen.

Bas Kurvers is wethouder bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving. Op de website VVD Rotterdam staat trots zijn werkwijze vermeld. Snel bouwen en een point of no return bereiken en als dat mislukt, mag hij persoonlijk ergens de prop door de pijp duwen. Sociale en historische gevolgen blijven onbenoemd. Bestaande sociale woningen maken plaats voor grotere woningen in de vrije sector. Minder woningen, wel duurder. In Rotterdam stak men ooit de handen uit de mouwen, onze trots. Mensen die opbouwden wat in de oorlog vernietigd werd. Dit stadshart wordt nu ontmanteld en gevuld met neo-liberale ambities.

Deze mentaliteit verplaatst zich nu naar Hoek van Holland. Projectontwikkelaars hebben elke maandagmorgen vrij toegang tot de wethouder. De recreanten ontvangen uitgestelde halve waarheden en loze beloftes die nooit op papier komen, steeds veranderen en geen enkele rechtsgeldigheid hebben. De eerste 200 huisjes zijn al geoormerkt. De gemeentelijke beheerder gaf goedkeuring deze huisjes te verbouwen of verkopen aan nieuwe recreanten. Zelfs nadat onze bestuurders begin 2019 allang de spreekwoordelijke ‘point of no return-prop door de pijp hadden geduwd’. Nu zijn deze huisjes ineens brandgevaarlijk en geen cent meer waard.

De vraag is wanneer ambtenaren en hun bestuurders de menselijke maat zijn verloren. Een onderzoek uit 2017 van de Radboud Universiteit van Jochem van Heek & Taco Brandsen. Het onderzoek verklaart de relatie tussen arbeidsmotivatie en narcisme onder bestuurders en ambtenaren. „Een narcistische drang naar autoriteit en bewondering leidt ertoe dat deze mensen zich sterk aangetrokken voelen tot beleid en politiek. Narcistische karakterstructuren resulteren helaas in minder compassie.”

Je hebt compassie nodig om de menselijke maat te zien. Sommige volksvertegenwoordigers gedragen zich meer als handelaren in historisch, openbaar en kwetsbaar burgerlijk bezit. Met een demagogische draai praten zij dit goed. Waar je mee omgaat word je mee besmet, is de politieke tragiek. In coalities verliezen veel voorheen sociale politici de menselijke maat. De van hen verwachte coalitie- en fractiediscipline vermengt zich met een bestuurderssbehoefte. In de volgende fase offeren ze hun integriteit op. „Verkoop breekt geen huur”, zeggen B&W. Maar onze huurovereenkomsten worden jaarlijks verlengd, ze kunnen dus juridisch na een jaar opgezegd worden. Dit staaltje demagogie getuigt van minachting voor recreanten.

Soms raak ik ontmoedigd door alle halve en verdraaide politieke waarheden, maar er bestaat politieke compassie. In het programma Buitenhof op 20 december hoorde ik Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) praten over de toeslagenaffaire. Ik hoorde integriteit en medemenselijkheid in plaats van twijfelachtige coalitie- en fractiediscipline. Deze integriteit en compassie wens ik in Rotterdam ook, voor iedere burger én voor de recreanten. Opdat we nog jaren in ons huisje van deze prachtige plek kunnen genieten.

Therapeut in Kralingen en eigenaar huisje recreatieoord Hoek van Holland.