Eerste lockdown

Onderzoekers: veel meer kinderen verwaarloosd tijdens coronacrisis

Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 zijn aanzienlijk meer kinderen slachtoffer geworden van kindermishandeling vergeleken met dezelfde periode drie jaar geleden. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden na onderzoek onder professionele werknemers in de kinderopvang en het onderwijs. Geschat wordt dat bijna veertigduizend kinderen een vorm van mishandeling hebben meegemaakt. Het gaat vooral om emotionele verwaarlozing, zoals onvoldoende onderwijs en het getuige zijn van huiselijk geweld. In veruit de meeste gevallen gaat het om gezinnen die al langer met problemen kampten. Het onderzoek liep van 16 maart tot 16 juni 2020, waarna de data werden vergeleken met eerdere data. De onderzoekers stellen dat er ook een groep van bijna 93.000 kinderen is bij wie weliswaar vermoedens van mishandeling bestaan, maar waar geen formulieren zijn ingevuld. Uit dit grote aantal niet ingevulde formulieren concluderen ze dat de sterke toename van kindermishandeling tussen maart en juni vorig jaar „zeer waarschijnlijk geen overschatting en waarschijnlijk zelfs een onderschatting is.” (NRC)