Brieven

Vaccinatiebeleid

Bescherm verpleeghuizen, ent ook bezoekers met spoed in

Foto Pieter Stam de Jonge/ANP
Foto Pieter Stam de Jonge/ANP

Bij de groepen die met voorrang een coronavaccinatie krijgen, wordt een belangrijke groep vergeten, namelijk de bezoekers van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, die in driekwart van de gevallen ook assistent-zorgverlener zijn. Degenen die in de eerste besmettingsgolf maandenlang niet op bezoek mochten komen. In de tweede golf is dat scenario gelukkig in de kast gebleven, maar het gevaar van besmetting door deze groep blijft. Uit RIVM-cijfers blijkt dat het aantal tehuizen met minimaal één besmetting de laatste weken hand over hand toeneemt tot al bijna het niveau van de eerste golf. Daarbij zijn de beschermingsmogelijkheden van tehuizen voor bezoekers beperkt. Er wordt meestal een mondkapje verstrekt en het bezoek is gelimiteerd tot één vaste bezoeker. Het is aan de bezoeker zelf om handen te wassen, niet te komen bij milde klachten en afstand te houden. Dat laatste is extra moeilijk als het om een dierbare gaat en er ook zorghulp verleend wordt. Als we beschermring rondom de verpleeg- en verzorgingshuizen willen sluiten, moet het besmettingslek door bezoekers zo spoedig mogelijk worden gedicht. Het gaat om ongeveer 80.000 mensen, die ook zorghulp verlenen en die daarom in staat gesteld moeten worden om op korte termijn een afspraak te maken bij het vaccinatiecallcenter van de GGD.