Brieven

Brieven nrc.next 7/1/2021

Triage IC

Kabinetsplan zwaktebod

Het voorstel van minister Van Ark (Medische Zorg, VVD) voor een verbod op onderscheid maken op basis van leeftijd, als het erom gaat wie bij ‘code zwart’ naar de IC mag, is wederom een teleurstelling voor de medische wereld. Een draaiboek voor donkere dagen dat zeer zorgvuldig is opgesteld door allerhande ethici, medici en noem maar op, wordt afgedaan als ‘leeftijdsdiscriminatie’. Een zwaktebod, om twee redenen. Ten eerste is het heel erg zonde om tijd, geld en moeite te steken in het optuigen van een verbod voor een situatie die toch in de praktijk zelden of nooit zal voorkomen: dat twee IC-behoeftige patiënten zich op hetzelfde moment aandienen en op basis van medische gronden exáct dezelfde kansen hebben. Natuurlijk mag die uitzonderlijke situatie in het draaiboek niet ontbreken, maar een minister die dáár nu veel energie in steekt heeft toch verrassende prioriteiten. Ten tweede: dinsdag stond in alle kranten het stroomdiagram dat bepaalt wie wanneer gevaccineerd mag worden. In februari: thuiswonenden boven de 60 jaar. In april: thuiswonenden onder de 60 jaar. Verhip! Misschien moet minister Van Ark me toch eens het begrip leeftijdsdiscriminatie uitleggen, want ik snap het niet meer.

chirurgVaccinatiebeleid

Meer humaan beleid

Ik ben zeer teleurgesteld in het vaccinatiebeleid van Rutte en De Jonge. Als net 60-plusser met een luchtwegprobleempje zou ik in groep 2 gevaccineerd worden, direct na de meest kwetsbare mensen. Echter, na De Jonges heroverweging mag ik nog wat langer wachten en wellicht zelfs langer dan mijn kerngezonde 60-min lief. Bravo! De Gezondheidsraad adviseerde om de meest kwetsbare mensen als eerste te vaccineren teneinde ernstige ziekte en overlijden te vermijden. Minister De Jonge is bang dat de beproefde griepvaccinatie-aanpak niet in staat is om een verpakking van zo’n 1.000 Pfizer-vaccins binnen vijf dagen ingespoten te krijgen en kiest een volledig nieuwe strategie en laat ruim 600.000 niet-kwetsbare mensen voorgaan, en dan heb ik het niet over die paar mensen in de acute zorg. Met zo’n 80 vermijdbare doden per dag en nog twee maanden tot de Tweede Kamerverkiezingen, kan ik alleen maar hopen dat de kiezer voor een meer humaan beleid kiest dan deze neo-liberaal-christelijke regering.

Vaccinatiebeleid (2)

Zakelijk over vrijheden

Zodra binnenkort de eerste vaccinaties tegen Covid-19 gerealiseerd zullen zijn wordt de vraag actueel of deze groep beschermde landgenoten andere rechten mogen krijgen dan de rest van de bevolking. De huidige discussie hierover wordt al snel emotioneel: mogen individuen in bepaalde situaties worden voorgetrokken of niet? Zo’n discussie leidt tot verdeeldheid, je komt er niet uit. Houd het zakelijk, blijf gewoon bij de strategie: reductie van besmettingsrisico’s, en zo reductie van ziekenhuis- en IC opnames. Dat is immers de enige reden van de huidige lockdown, en niet het straffen van mensen. De economie, restaurants en evenementensector snakken naar klanten zonder besmettingsrisico’s.

Toeslagenaffaire

Los misstanden op

Dat de staatsrechtelijke en politieke realiteiten ver af staan van het gezond boerenverstand maakt het stuk Na compensatie nu de politieke afrekening? (2/1) overduidelijk. Waarom moeten er zo nodig één of meer Barbertjes hangen? Wat draagt dit bij aan de oplossing en de preventie van de Toeslagenaffaire en vergelijkbare misstanden? Juist de politici die stamelden en (bijna) snotterden tijdens de ondervragingen door de Tweede Kamercommissie, zullen dit niet nogmaals willen meemaken. Juist zij kunnen ‘met de kennis van nu’ een nieuw wetgevend en uitvoerend ‘Srebrenica’ voorkomen. Nieuwe bewindspersonen kunnen dezelfde fouten maken, de ‘Barbertjes’ alleen nieuwe. Dus kabinet: treed niet af maar los het op.