Kabinet wil einde aan IC-triage op basis van leeftijd bij extreme schaarste

Het kabinet is bezig met een wetsvoorstel dat medici verbiedt om patiënten enkel op basis van hun leeftijd voorrang te geven op intensieve zorg, wanneer de IC’s zo vol raken dat niet iedereen direct opgenomen kan worden. Dat schrijft minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Momenteel hanteren artsen een protocol waarbij in het geval van uitzonderlijke schaarste van IC-bedden wel op leeftijd gekozen wordt wie als eerste opgenomen wordt, wanneer de overlevingskans van beide patiënten hetzelfde is. Volgens de minister is er sprake van „leeftijdsdiscriminatie”. „Op basis van fundamentele gelijkwaardigheid” is het volgens Van Ark „uitgesloten dat de belangen van jongere generaties en oudere generaties bij verder leven tegen elkaar worden afgewogen”.

Vorig voorjaar stelde de Federatie Medisch Specialisten een handboek op voor triage op basis van niet-medische overwegingen bij een extreem tekort aan IC-capaciteit. Patiënten die naar verwachting kort op de intensive care hoeven te liggen, bijvoorbeeld patiënten met een hersenaandoening of bloedvergiftiging, maken als eerste aanspraak. Hun IC-behandeling is veelal korter dan die van Covid-patiënten.

Daarna krijgen zorgmedewerkers voorrang die zelf coronazorg nodig hebben óf veel en risicovol contact hebben gehad met patiënten terwijl er een tekort aan beschermingsmiddelen heerste. Vervolgens komt het criterium van leeftijd, vanuit het idee dat ouderen al meer levensjaren hebben genoten. Iemand van 0 tot 20 jaar oud heeft volgens het protocol meer recht op een IC-plek dan iemand tussen de 20 en 40 jaar oud, iemand van tussen de 20 en 40 jaar oud heeft weer meer recht dan een patiënt tussen de 40 en 60 jaar oud. Wanneer ook dit criterium geen soelaas biedt, wordt er geloot om een IC-plek.

Minister Van Ark wil het leeftijdscriterium uit dit protocol halen en triage op basis van leeftijd verbieden wanneer een jongere en oudere patiënt dezelfde herstelkans hebben. „Jongeren hebben niet altijd een langere levensverwachting dan ouderen”, aldus Van Ark. „Ieder mensenleven is evenveel waard. Als er geen andere rechtvaardige selectiecriteria meer over zijn, is loten, hoe tragisch ook, het meest rechtvaardige, ultieme selectiecriterium.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Ook Engeland in strikte lockdown, Johnson spreekt van ‘laatste fase van strijd’