Brieven

Brieven 4/1/2021

Gezondheidszorg

Eis aan houdbaarheid

Dat medicijnen niet geleverd kunnen worden is ernstig probleem, waarvoor dringend oplossingen moeten worden gezocht. Uit het artikel Ministerie VWS heeft medicijntekorten nog niet opgelost (28/12) blijkt dat de aanleg van een nationale medicijnvoorraad zoals door onze overheid beloofd nu ernstige vertraging oploopt. Er zijn echter maatregelen mogelijk die ertoe kunnen bijdragen de noden enigszins te lenigen. Op dit moment worden veel medicijnen niet gebruikt omdat patiënten te grote voorraden krijgen voorgeschreven. Wanneer een patiënt op een ander medicijn overgaat blijft deze voorraad ongebruikt. Wanneer deze medicijnen bij de apotheek worden ingeleverd moeten ze worden vernietigd, ook al zitten ze goed verpakt . Naar schatting gaat het jaarlijks om zo’n 100 miljoen euro aan medicijnen. In het Radboudumc in Nijmegen wordt geprobeerd dit probleem aan te pakken.

Een tweede probleem is de houdbaarheidsdatum. Standaard is deze 3 jaar, maar veel medicijnen zijn zonder verlies van werkzaamheid jaren langer bruikbaar. Dit probleem zal zich ook bij de medicijnvoorraad van de overheid voordoen en tot verhoging van de kosten leiden. De geneesmiddelautoriteiten zouden een op ieder geneesmiddel toegesneden, gefundeerde houdbaarheidsdatum moeten eisen om deze verspilling te voorkomen.

Vaccinatiebeleid

Prik de zorg

Wat hebben mijn moeder en haar medebewoners van het zorgcentrum aan een vaccinatie als er niemand meer is om voor hen te zorgen? Hetzelfde geldt voor de mensen aan de beademing in ziekenhuizen en andere zieken. Begin met prikken waar het het meest knelt. Prik de zorg.

Vaccinatiebeleid (2)

Volg vliegvoorschriften

Wie eerst vaccineren, kwetsbare mensen of zorgpersoneel? Kijk naar de gebruiksaanwijzing van de zuurstofmaskers die in een vliegtuig bij nood te voorschijn komen: eerst moeten ouders en verzorgenden ze opzetten, anders kunnen ze hun kind misschien niet meer helpen.

Slavernijverleden

Verschil van inzicht?

De slavernij in de Britse Kaap Kolonie werd afgeschaft in 1834, niet in 1870, zoals Patric Tariq Mellet beweert in het interview met Bram Vermeulen (‘Nederland moet praten over zijn rol in Zuid-Afrika, 30/12). Als de economie van de Kaap in 1870 instort, zoals Mellet betoogt, moet dat dus een andere oorzaak hebben gehad dan de afschaffing van de slavernij. Overigens markeert de periode vanaf 1870 het begin van de diamantwinning, en dus juist van spectaculaire economische groei in de Kaap Kolonie. Geschiedschrijving vanuit het perspectief van de gekoloniseerden is zeker nuttig en nodig, maar over deze simpele historische feiten kan toch geen verschil van inzicht bestaan.

Tweede kamer

Springlevende politiek

Voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart hebben zich 89 partijen aangemeld. Het laat zien hoe divers ons land is. De vaak verguisde parlementaire democratie lijkt springlevend. Het is meteen een opdracht aan de media, in het bijzonder aan de publieke omroep: maak de diversiteit zichtbaar in de aanloop naar de verkiezingen. Hoe? Door te informeren en uit te leggen, door te vergelijken en goede vragen te stellen, door alle partijen aandacht te blijven geven en weg te blijven van een ‘tweestrijd’, door mogelijke coalities te onderzoeken en vast te houden aan de grote issues van deze tijd. Door de tijd te nemen. Op primetime. En wat je ook doet, trap niet in de entertainment-val.

Rotterdam