Brieven

Brieven 2/1/2021

Politiek

Rutte-doctrine lokaal

Het verbaast me te lezen dat het de ‘persoonlijke opvatting’ van premier Rutte is om discussies niet vast te leggen (Rutte schermt informatie af en dat is ongrondwettig, 23/12). Deze doctrine is na tien jaar inmiddels doorgedrongen tot de haarvaten van onze democratie. Na vragen van voormalig VVD-raadslid Lars Ruiter over de afspraken die de gemeente Hollands Kroon de afgelopen vijf jaar met Microsoft heeft gemaakt over een datacenter antwoordde het college van B en W in december: „Hiervan zijn geen verslagen.” Op de vraag waarom de informatie over de plannen pas vijf jaar na aanvang van de besprekingen naar buiten kwam, antwoordde de wethouder: „We komen in de openbaarheid op het moment dat het kan en mag van de initiatiefnemer.” Hierbij rijst de vraag wie in werkelijkheid de dienst uitmaakt in ons democratische land. Digitale wereldspelers als Microsoft? Bestuurders, die geen verslagen maken omdat zij vinden dat dat goed is, hoewel ze daartoe wettelijk verplicht zijn? Of gekozen volksvertegenwoordigers, die hun dagelijks bestuurders moeten controleren, maar die hen de middelen daartoe ontnomen zijn? Er valt volgens mij nog heel wat democratisch zendingswerk te verrichten, alvorens de Rutte-doctrine en nog vele varianten daarop, uitgebannen zijn.

Koningshuis

Achterhaald instituut

De uitkomst van een recente peiling wijst uit dat de populariteit van koning Willem-Alexander tanende is. (Vertrouwen in koning is sinds april fors gedaald, 29/12). De commentaren gaan vaak niet verder dan incidenten, zoals de aankoop van een speedboot. Maar er zijn dieper liggende factoren. Om een allegorie uit de dierenwereld te noemen: waarom zou een land waar bijna alleen antilopen wonen, een ijsbeer als vertegenwoordigend symbool hebben? De Oranjes zijn een miljardairsfamilie, en daarvan zijn er maar een paar in Nederland. Als de koning iets symboliseert, dan is het de klassenmaatschappij met haar op afkomst gebaseerde voorrechten. Is het dan vreemd dat steeds meer burgers zich afkeren van dit instituut uit lang vervlogen tijden, waarin adel en kerk de dienst uitmaakten?

Binnenland

Gun elkaar de ruimte

Met Kerst protesteerde een zorgmedewerker bij een van de kerken tegen de kerkgangers in Barneveld en Lotfi El Hamidi doet in het artikel De gelovige kan het best even alleen af (24/12) een oproep om het gebedshuis te vermijden. Kortom, er is verontwaardiging dat mensen de kerk bezoeken. Deze verontwaardiging is selectief. Om twee redenen. Ten eerste het aspect veiligheid: niets is veiliger dan het bezoeken van kerken. Dat geldt niet voor winkelbezoek. Ik heb echter geen enkele zorgmedewerker zien demonsteren bij de winkels op Black Friday. Theaters zijn, in de tweede plaats, net zo veilig als kerken. Het verschil: naar de kerk gaan is niet verboden, naar het gaan theater is dat wel. Hetzelfde geldt voor sportscholen. Binnen sporten mocht wel, maar voetballen in de buitenlucht mocht niet. Toch heb ik geen maatschappelijk debat gezien waar de buitensporters zich keerden tegen de sportschoolsporters. Blijkbaar is daar geen afgunst en geven en gunnen we elkaar de ruimte. Niemand is blij met corona, het zorgt voor stress en de behoefte om je af te reageren. Maar laten we elkaar alstublieft de ruimte geven en gunnen om anders te zijn, anders te denken en anders te doen. We hebben elkaar hard nodig.

Coronabeleid

Onbekwaam

Een minister van Volksgezondheid die toediening van in Nederland beschikbare vaccins gericht tegen coronaziekten zonder deugdelijke argumenten en in afwijking van adviezen van terzake deskundigen onnodig uitstelt, etaleert zodanige bestuurlijke onbekwaamheid en gebrek aan slagkracht dat hij zich op zijn positie in het coronadossier zou moeten beraden.

Houellebecq

Koopmansgeest

in zijn adequate analyse van de Haagse coronapolitiek citeert Bas Heijne (Dat maak ik zelf wel uit, 24/12), niet als eerste, de sarcastische woorden van Michel Houllebecq, dat Nederland geen land is, maar hooguit een onderneming. Vermoedelijk heeft Houllebecq daarbij gevarieerd op een nog scherpere uitspraak van de Amerikaanse staatsman Benjamin Franklin uit de nadagen van de Republiek: „Holland is not a nation, but a shop”.

Youp

Beloofd is beloofd

In zijn column Spijtbootje(24/12) beloofde Youp niet meer terug te komen op het speedbootje van 2 miljoen van de koning. Zoals ik mijn kinderen altijd voorhield: „Beloofd is beloofd!” De tijd zal het leren.

Youp (2)

Metafoor

Ik lees dat Youp wil stoppen met het speedbootje van 2 miljoen euro van onze koning. Ik wil daarover een fel protest laten horen. Deze metafoor voor alles wat decadent is dient door te gaan. Het wijst ons op de uitwassen van het consumentisme.