Zo is het coronavirus nu verspreid over Nederland

Dashboard virusverspreiding Het dagelijks aantal gemelde positieve coronatests loopt flink op, in het ziekenhuis is het aantal opnames sterk gestegen. NRC houdt regelmatig de laatste cijfers bij. Laatst bijgewerkt op 6 december om 15:30.

Positieve tests, overledenen en ziekenhuisopnames

Nog steeds is het aantal positieve tests erg hoog: ruim 20.000 per dag. Dat heeft gevolgen voor de ziekenhuisopnames en overlijdens. Die laten ook flinke stijgingen zien, hoewel minder hard vanwege vaccinaties.

Positieve tests en overledenen

Ziekenhuisopnames

Percentage positieve tests

Nieuwe opnames

Het aantal nieuwe opnames is een maat voor het risiconiveau. Dat is voor IC-opnames (boven 25 per dag) én ziekenhuisopnames ernstig (boven 100 per dag).

De situatie in verpeeghuizen

Hoe is de verspreiding over Nederland?

Bekijk de kaart hieronder en zoek je eigen gemeente op. De kleuren zijn gebaseerd op de risiconiveaus die eerder door de overheid zijn vastgesteld: als er binnen zeven dagen minder dan 35 positieve tests per 100.000 inwoners zijn vastgesteld, geldt het risiconiveau ‘waakzaam’, bij 35 tot 100 positieve tests per 100.000 inwoners binnen één week is de situatie ‘zorgelijk’, bij 100 tot 250 geldt niveau ‘ernstig’ en boven de 250 is het ‘zeer ernstig’. Gemeenten met meer dan 500 positieve tests per 100.000 inwoners zijn zwart.

Zo verspreidde de uitbraak zich over Nederland

Veiligheidsregio’s

Vanaf 25 september 2021 zijn er geen risiconiveaus per veiligheidsregio meer. Toch geeft de situatie per regio een indruk van de verschillen. Bekijk hier wat de toestand is van elke veiligheidsregio.

Lees ook: Corona in Europa: hoe grijpt het virus om zich heen? Lees ook: Zo gaat het nu met het vaccineren

Aanpassingen

  • 10 november 2021: Deze pagina wordt weer dagelijks bijgewerkt, vanwege de hoge aantallen besmettingen.
  • 19 juni 2021: Deze pagina wordt voortaan minder vaak bijgewerkt, maar in ieder geval éénmaal per week.
  • 30 april 2021: In de tweede kaart met veiligheidsregio’s is een nieuwe categorie toegevoegd: bij meer dan 54 ziekenhuisopnames per miljoen inwoners is de regio zwart.
  • 30 maart 2021: Deze pagina wordt regelmatig, maar niet dagelijks bijgewerkt. Het streven is minimaal driemaal per week.
  • 5 februari 2021: De grenzen van de risiconiveaus zijn door het RIVM veranderd in resp. 35 (was 50), 100 (was 150) en 250 positieve tests per 100.000 inwoners. Dit is doorgevoerd in de verschillende kaarten en grafieken.
  • 7 januari 2021: In verband met de gemeentelijke herindeling zijn enkele grafieken en kaarten aangepast. Nederland telt nu 352 gemeenten.
  • 22 oktober 2020: De eenheden in kaarten en grafieken zijn aangepast op basis van de risiconiveaus zoals vastgesteld door de overheid.

Heb je vragen, opmerkingen of zijn er dingen onduidelijk? Laat het ons weten via: e.vangameren@nrc.nl

Met medewerking van Wouter van Loon.
Vorm Koen Smeets.