Terug naar de menselijke maat: een koffiemok met een groot hart

Netwerken In het afgelopen jaar zag je overal burgers elkaar helpen. Dat is een Rotterdamse gewoonte.

Enkele dagen voor Kerst kreeg ik per post een aardig pakketje opgestuurd. Een koffiemok met een groot hart. Afzender: Broodfonds Broodgewoon. Ik ben daarbij sinds vier jaar aangesloten, met zo’n vijftig andere zzp’ers uit Rotterdam en omgeving. Doel van het lidmaatschap: bij ziekte verzekerd te zijn van inkomen.

Ik geloof erg in netwerken die mensen zelf oprichten. In coronatijd zie je het nu overal in de stad gebeuren. Mensen die zieke buren helpen met boodschappen doen of medicijnen halen. Er is meer tijd voor een praatje op straat of een wat langer telefoongesprek. Op het vrijwilligersplatform Zorgzaam010 zijn afgelopen tijd vijfduizend matches tot stand gekomen tussen hulpvragers en hulpbieders: 250.000 uur aan vrijwillige inzet.

Ik geloof niet zo dat we door het ‘individualisme’ alleen nog maar met onszelf bezig zijn, in Rotterdam stonden buren altijd voor elkaar klaar. Denk aan het Opzoomerproject, zo’n dertig jaar oud, waarbij buurtbewoners met gemeentesubsidie hun eigen leefomgeving hebben opgeknapt en verbeterd. Corona versterkt de gemeenschapszin alleen maar. „De samenleving is terug”, riep oud-burgemeester Bram Peper, toen ik hem recent interviewde.

Laat mensen zélf regelen wat ze op een goede en rechtvaardige manier zelf kúnnen regelen. Het enthousiasme en vertrouwen dat een netwerk van burgers genereert, is vele malen groter dan wat de overheid of de markt ooit kan bereiken. De overheid moet de zwakken beschermen, zeker, maar blijft voor velen toch een anoniem bolwerk met een overvloed aan regeltjes en bureaucratie. En de markt is vooral gericht op winst maken. Dat streven leidt niet noodzakelijkerwijs tot een grotere onderlinge verbondenheid tussen burgers.

Zoals Broodfonds dat wél doet. Hoe fijn is het dat wanneer je (ernstig) ziek wordt, je niet te maken krijgt met medische keuringen, uitsluitende voorwaarden of verplicht zoeken naar vervangend werk, zoals je bij een verzekeringsmaatschappij kan overkomen. En je wordt ook niet gekort op je bijstandsuitkering als iemand je boodschappen betaalt, zoals vorige week de vrouw in Wijdemeren overkwam.

Bij Broodfonds mag je in alle rust uitzieken en ontvang je een schenking, passend bij je maandelijkse inleg (premie). Over hoe het met onze zieken gaat, worden we geregeld bijgepraat. Doordat we een klein gezelschap vormen, kennen we elkaar – we maken zo nu en dan gezamenlijk uitstapjes – en vertrouwen we elkaar. En met Kerst krijgen we een koffiemok met een groot hart.

Die menselijke maat wens ik ons als stad voor 2021 toe. Ook wanneer corona voorbij is.