Opinie

Solo opererende zorgverzekeraar Eucare ondermijnt vertrouwen en solidariteit

Zorg Aan het akkoord dat Nederlandse zorgverzekeraars sloten om de kosten van corona te dragen doet het kleine, ‘Maltese’ Eucare niet mee. Dat is niet solidair, schrijft .
Een medewerker desinfecteert een stretcher voor de ambulance.
Een medewerker desinfecteert een stretcher voor de ambulance. Foto REMKO DE WAAL /EPA

Niet het eigenbelang van de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars staan centraal. Maar de samenleving en de mensen. Dit meldt een uniek tweede akkoord tussen alle zorgverzekeraars en de ziekenhuizen dat op 18 december is gesloten. Met elkaar wordt de continuïteit van zorg gegarandeerd in 2021.

Niet concurrentiedrift bepaalt de zorg, maar vertrouwen en solidariteit. Zo hoort het in tijden van corona. Alleen, éen verzekeraar doet niet mee: het vrijwel onbekende Eucare. Dat is de zogeheten risicodrager voor verzekeringen die per volmacht worden verkocht via Aevitae, het assurantiekantoor dat de volmachthouder is. Dat risico heeft Eucare weer (deels) ondergebracht bij een internationale herverzekeraar. Uit de premie van de verzekerde zal provisie worden betaald aan de volmachthouder en premie aan de herverzekeraar.

Opmerkelijk is dat Eucare is gevestigd op Malta. Op deze manier vallen ze niet onder toezicht van de DeNederlandscheBank (DNB) maar onder toezicht van de Malta Financial Services Authority (MFSA). Pas sinds 2019 is dit bedrijf in Nederland actief. Via Aevitae kunnen Nederlanders kiezen voor een zorgverzekering van Eucare. Ongeveer 200.000 Nederlanders hebben er inmiddels een verzekering afgesloten.

Lees ook: Weigering Eucare om mee te doen aan coronanoodplan wekt frustratie bij ziekenhuizen

Niet gericht op winst

Afgelopen zomer werd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een rapport uitgebracht over grensoverschrijdende transacties op de zorgverzekeringsmarkt. Daarin staat dat langs de buitenlandse weg (lees de EU) winst kan worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Iets dat nog altijd niet past bij de Nederlandse verhoudingen. Ook blijkt uit het rapport dat het sluiten van een zorgverzekering via een volmachthouder steeds minder gangbaar is.

Leden van koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken dat zij zich niet richten op het maken van winst. Nu is ook Eucare lid van ZN. In het rapport van VWS staat dat die verzekeraar zegt dat zij in de huidige kabinetsperiode geen winst zal uitkeren. Maar het is logisch te veronderstellen dat een buitenlandse verzekeraar zich minder lokaal maatschappelijk betrokken zal voelen.

Binnen de Nederlandse context staat het elke verzekeraar en elk ziekenhuis vooralsnog vrij om met elkaar afspraken te maken over prijzen, over de verwachte kwaliteit en de hoeveelheid zorg die wordt geleverd. In het akkoord van 18 december is evenwel besloten dat niet iedereen op het scherp van de snede blijft onderhandelen. Alles wordt opzijgezet in het belang van de samenleving. Een reuzenstap, waarmee een bedrag van ongeveer 26 miljard euro per jaar is gemoeid.

Lees ook: ‘Er is een flinke rekening, maar wat wordt straks precies door wie betaald?

Er is lang en intensief onderhandeld over dit akkoord. De eerste soortgelijke overeenkomst uit juli 2020 tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars haalde al het Amerikaanse blad Forbes. Daarin werd vastgelegd dat ziekenhuizen in tijden van pandemie in het lopende jaar 2020 niet kunnen omvallen, meerkosten worden vergoed en niet geleverde zorg ook zal worden vergoed. Uniek, want tot op het bot onderhandelen was het afgelopen decennium het toverwoord. Nu is vertrouwen het sleutelbegrip.

Prima, maar vertrouwen om met elkaar het enorme vraagstuk van de coronapandemie op te lossen vergt meer dan fraaie woorden. Hoe wordt continuïteit in de zorg geboden, wat gebeurt er als de reguliere zorg stopt, hoe kan zekerheid worden geboden aan verzekerden, verpleegkundigen en ziekenhuizen? Maar ook, wat zijn de effecten van deze afspraken na de pandemie?

Solidariteit

De vraag is of deze afspraken in het bestaande Nederlandse systeem daadwerkelijk aan alle ondertekenaars verplichtend kunnen worden opgelegd. Zoiets vergt niet slechts vertrouwen maar vooral nationale solidariteit. Eucare lijkt deze solidariteit niet te herkennen. Maandenlang hebben collega-verzekeraars, brancheorganisaties, ziekenhuizen en andere belanghebbenden op Eucare ingepraat. Want om fraaie akkoorden te doen slagen, moet iedereen meedoen. Anders worden het vertrouwen en de solidariteit ondermijnd. Helaas zonder resultaat: Eucare doet niet mee.

Het lijkt alsof Eucare probeert zo min mogelijk niet geleverde zorg te hoeven afrekenen en minder bij te dragen aan de extra Covidkosten

Hoe nu verder? Ziekenhuizen moeten apart met Eucare onderhandelen om compensatie in het coronajaar 2020 rond te krijgen. Het lijkt erop alsof de Maltese verzekeraar probeert om zo min mogelijk niet geleverde zorg te hoeven afrekenen en minder bij te dragen aan de extra Covidkosten die ontstaan.

Dat betekent winst voor hen. En de andere zorgverzekeraars moeten bijspringen om eventuele tekorten 2020 af te dekken. Ik vind dat de omgekeerde vorm van solidariteit. Daarnaast moet elk ziekenhuis met Eucare onderhandelen over de zorgcontracten van 2021 omdat ze óók niet meedoen in het tweede akkoord. Ongehoord, in deze tijd.

Er zijn meerdere opties om dit op te lossen. Gedurende de pandemie verklaart de minister de afspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen algemeen verbindend, net als bij collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). Unieke stap, maar het zijn ook unieke tijden. Daarnaast zouden de ziekenhuizen kunnen besluiten om onder deze omstandigheden geen contract met Eucare te sluiten. De patiënt moet dan echter conform de Nederlandse afspraken het hogere passantentarief voorschieten, dat vervolgens door Eucare moet worden vergoed.

Beter zou zijn als de volmachthouder, Aevitae, op zoek gaat naar een andere (Nederlandse) verzekeraar voor zijn cliënten. Tot slot is er de mogelijkheid dat verzekerden zich niet verzekeren bij Eucare. Een zorgverzekering is immers gebaseerd op solidariteit.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.