Brieven

Brieven 29/12/2020

Gezondheid

Rustige versterking

Uw artikel over eenzaamheid (Doodsoorzaak? Eenzaamheid, 21/12) benadrukt dat een gevoel van eenzaamheid eerder komt door een gebrek aan contact met jezelf dan door te weinig sociale of fysieke contacten. Daaraan is toe te voegen dat die externe contacten een eventueel tekort aan innerlijk contact kunnen verbloemen. Ze functioneren als een verdoving die pijnlijk tevoorschijn komt nu externe contacten ineens verminderen. Dat is voor velen een bittere pil. Als we op dit vlak iets willen leren van de coronacrisis, is het dat we de geestelijke verdoving als zodanig onder ogen zien. Laten we het opjagende streven naar sociaal of fysiek contact wat temperen en onszelf meer ruimte geven voor rustige versterking van innerlijk contact.

Drugsbeleid

Gericht op kwaliteit

Voor de intenties van het stappenplan van de ChristenUnie kan ik slechts sympathie opbrengen.

Het leed dat individuen en onze maatschappij berokkend wordt door criminaliteit onlosmakelijk verbonden aan de drugshandel en de consumptie van drugs is bijna onbeschrijfelijk en al vele malen en detail beschreven. Met Kaj Hollemans (Drugs zijn al illegaal, hoor, ChristenUnie, 24/12) meen ook ik dat de CU zich wel eens mag realiseren dat de war on drugs al decennia verloren is en nimmer gewonnen kan gaan worden. Zelfs in de VS wordt dat inzicht gaandeweg breder gedeeld, al is dat niet onder beroepspolitici. Er is één aspect aan het drugsbeleid dat naar mijn mening onvoldoende in de discussie wordt meegewogen. Er zijn ettelijke andere producten die slecht voor de mens geacht worden te zijn, vaak vanuit gezondheidsoverwegingen. Zij worden alle getolereerd en doorgaans gereguleerd en belast met hoge accijnzen en andere vormen van belastingheffing. De regulering is doorgaans gericht op kwaliteit, maar soms op krachtige wijze op het tegengaan van consumptie zonder het product te verbieden. De enige methode om de doelen van Kamerlid Stieneke van der Graaf te bereiken is niet te straffen, te vervolgen en verder te criminaliseren maar is legalisering gepaard aan een actief beleid tot ontmoediging alsmede belastingheffing.

Coronabeleid

Een mooie klassieker

De mooiste zin van deze Kerst. Wat mij betreft een klassieker is de volgende van Bas Heijne: „Als je de verantwoordelijkheid consequent bij de burger zelf legt, moet je niet gek opkijken als hij zich vervolgens overal mee gaat bemoeien.” (Dat maak ik zelf wel uit, 24/12).

Correcties&aanvullingen

Mellisa Santokhi

In het interview 'Jaren vulden mensen hun zakken. Ik wil dat geld tot de laatste cent terug' met president Chan Santokhi (De verhalen van 2020, 24/12, p. 28-30) is sprake van „zijn vrouw, juriste Melissa Santokhi-Seenacherry". Haar voornaam is Mellisa.

Bernardine Evaristo

In het interview 'Zwarte vrouwen én oude witte mannen herkennen zich in mijn boek' (De verhalen van 2020, 24/12, p. 13-15) zegt schrijfster Bernardine Evaristo dat zij gewerkt heeft als „artsenmanager”. Dit moet zijn: cultureel manager.

Jaaroverzicht Dieren

Het Jaaroverzicht Dieren (De verhalen van 2020, 24/12, p. 26-27) werd aangekondigd als '20 dieren in 2020'. Het waren er twaalf.