Brieven

Drugsbeleid

Drugs zijn al illegaal, hoor, ChristenUnie

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

De ChristenUnie (CU) wil in gesprek over drugsbeleid (‘Laat de coffeeshop uitsterven’, 21/12) maar stelt vervolgens voor om alle drugs te verbieden. Als het aan deze partij ligt, wordt Nederland binnenkort drugsvrij. Daartoe heeft de CU een plan gepubliceerd getiteld: ‘Naar een drugsvrije samenleving’. Met publiekscampagnes en hogere straffen wil de partij de verdere normalisering van drugs tegengaan, alle evenementen worden drugsvrij, er komt een verbod op designerdrugs en coffeeshops moeten uitsterven.

In november stelde de Denktank MDMA Beleid nog voor om de productie en verkoop van xtc te reguleren. Daarbij moet wel bedacht worden dat legaliseren niet hetzelfde is als vrijgeven. Het is van belang om strenge regels te stellen en deze te handhaven. Een verbod neemt de vraag naar drugs niet weg, maar dit besef blijkt nog steeds niet te landen bij de ChristenUnie. Hun plan is oude wijn in nieuwe zakken. Immers, drugs zijn allang verboden en de overheid voert al jaren een ‘war on drugs’. De bestrijding van drugs legt een enorm beslag op de politie, het OM en de rechterlijke macht maar deze aanpak heeft tot nu toe niet geleid tot minder drugs of minder drugscriminaliteit. Sterker nog, het gebruik van drugs is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Een hardere aanpak is geen oplossing en werkt contraproductief. Zodra justitie en politie meer druk op de drugsmarkt zetten, worden de risico’s hoger. Daarmee stijgt ook de winstmarge. Dat trekt weer zwaardere criminaliteit aan, met alle gevolgen van dien. Net als de ChristenUnie wil ik ook minder incidenten, minder verslaafden en minder criminaliteit. Dé manier om het doel te bereiken is niet door de productie en de verkoop van drugs te verbieden, maar door de productie en de verkoop van drugs te reguleren.