De drie pijlers van de handelsovereenkomst

Een samenvatting van de handelsovereenkomst is alvast gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. De deal bestaat uit drie „pijlers van samenwerking”. Hieronder zetten we kort uiteen wat er onder de drie pijlers valt:

  • Een vrijhandelsovereenkomst - Alle afspraken over transport en handel, waaronder de afspraak dat er geen invoerheffingen komen voor alle producten die aan de gezamenlijk overeengekomen voorwaarden voldoen.
  • Veiligheidsafspraken - De manier waarop het VK en de EU gaan samenwerken op het gebied van wet- en ordehandhaving en rechtspraak. De twee partijen beloven vooral samen te werken tegen grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme.
  • Details over de uitvoering en naleving van de deal - Er wordt een Gezamenlijke Partnerschapsraad opgericht die erop toeziet dat de overeenkomst wordt nageleefd en waar eventuele conflicten overlegd kunnen worden. Ook mogen de EU en het VK geen subsidies gaan verstrekken waardoor oneerlijke concurrentie kan ontstaan.
Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Dit zijn de drie pijlers van de handelsovereenkomst tussen VK en EU