Meer dan naamsbescherming voor Morbierkazen

Economie en recht Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal Europees recht, over fromage.

Foto stefanphoto

De Société Fromagère du Livradois uit de Auvergne (Midden-Frankrijk) brengt onder de naam Montboissié du Haut Livradois een kaas op de markt die veel lijkt op de Morbier uit de Jura (Oost-Frankrijk). Sinds begin deze eeuw is deze laatste kaas opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen (BOB). De Morbiermakers betichten de kaasmakers uit de Auvergne van valse concurrentie en parasitair gedrag, maar zij vonden voor hun klachten bij Franse rechters tot twee keer toe geen gehoor. In derde instantie legde de cassatierechter de kaasruzie voor aan de hoogste Europese rechter. Centrale vraag: hoe ver reikt de bescherming van een BOB-registratie? Verbiedt zij alleen het gebruik van de naam door derden, zoals de kaasmakers uit de Auvergne aanvoeren? Of verbiedt zij ook reproductie van de kenmerkende vorm of het kenmerkende uiterlijk van een BOB-product?

Anders dan de lagere Franse rechters besliste het Hof vorige week in het voordeel van de Morbiermakers. Als een „normaal geïnformeerde” en „oplettende gemiddelde Europese consument” wordt misleid door de reproductie van een BOB-product, dan mag dit artikel niet in de handel worden gebracht, ook al draagt het een andere naam.