actiegroep Muslim Rights Watch

NCTV hoeft uitspraken niet te rectificeren van rechter

De NCTV hoeft uitspraken over de islamitische actiegroep Muslim Rights Watch Nederland niet te rectificeren. Dat heeft de rechtbank van Den Haag besloten. De actiegroep had een kort geding aangespannen omdat zij onterecht als een bedreiging zouden worden gezien in het rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de NCTV. Daarmee waarschuwt de NCTV drie keer per jaar voor ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor de veiligheid. In de laatste versie staat dat Muslim Rights Watch „antidemocratisch gedachtengoed” verspreidt en deel uitmaakt van „het organisatorische web van politiek-salafistische aanjagers”. Muslim Rights Watch stelt ten onrechte te worden „gecriminaliseerd”. Volgens de rechter is de NCTV-rapportage een document waarmee de minister de Tweede Kamer informeert, daarmee valt het onder artikel 71 van de grondwet. In dat artikel staat dat deelnemers aan het parlementaire debat zich vrij moeten kunnen uiten, zonder bang te hoeven zijn zich voor een rechter te moeten verantwoorden. (NRC)