30.000 euro compensatie voor gedupeerde ouders Toeslagenaffaire

Toeslagenaffaire Een deel van het kabinet kwam dinsdag samen vanwege de vernietigende conclusies van de commissie-Van Dam. Getroffen gezinnen krijgen binnen vier maanden 30.000 euro, ongeacht de financiële schade die ze hebben geleden.
Staatssecretaris Van Huffelen stond de pers dinsdag te woord na het overleg in het Catshuis.
Staatssecretaris Van Huffelen stond de pers dinsdag te woord na het overleg in het Catshuis. Foto David van Dam

Alle gedupeerde ouders in de Toeslagenaffaire krijgen binnen vier maanden 30.000 euro als compensatie voor het leed. De getroffenen hebben recht op dezelfde compensatieregeling, ongeacht de (financiële) schade die zij hebben geleden. Ouders die recht hebben op een hogere vergoeding komen daarvoor nog in aanmerking. Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) dinsdag gezegd na een overleg met een deel van het kabinet op het Catshuis.

Verder wordt er nog gezocht naar oplossingen voor gezinnen die door de affaire hun baan of huis zijn kwijtgeraakt of kampen met psychische problemen. Ook voor getroffen kinderen moet in de toekomst een regeling worden getroffen, maar de precieze invulling daarvan is nog onzeker. Het kabinet belooft bovendien de gehele hersteloperatie uit te breiden, zodat ouders sneller worden geholpen.

De kabinetsleden kwamen bijeen naar aanleiding van een rapport van de parlementaire ondervragingscommissie. Die commissie, onder leiding van CDA-Kamerlid Chris van Dam, bracht afgelopen week een vernietigend oordeel uit over de Toeslagenaffaire. Zo is de slachtoffers „een ongekend onrecht” aangedaan en zijn de grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag.

‘Spijkerharde wetgeving’

Bovendien heeft de ambtelijke en politieke top de omvang en de ernst van de situatie veel te laat ingezien, zo concludeert de commissie-Van Dam. Zowel de Belastingdienst, als de „wetgever en de rechtspraak” hebben vals beschuldigde ouders uitzonderlijk zwaar benadeeld, waardoor die laatsten „jarenlang geen schijn van kans hebben gehad”. Het politiek streven om fraude uit te bannen en het toeslagensysteem zo efficiënt mogelijk in te richten, heeft geleid tot „spijkerharde” wetgeving ten koste van onschuldige ouders.

De compensatieregeling voor de naar schatting 26.000 gedupeerde ouders is een heikel punt. Tot nu toe zijn daarvan slechts een paar honderd gezinnen uitbetaald. Afgelopen zomer zei staatssecretaris Van Huffelen al dat de hersteloperatie niet dit jaar zou zijn afgerond. Ieder individueel geval moet afzonderlijk worden beoordeeld en dergelijk ‘maatwerk’ kost volgens haar nu eenmaal veel tijd. Daar nam de Tweede Kamer echter geen genoegen mee, die drong aan op een snellere afhandeling.

Lees ook Toeslagenaffaire: hoe beschamend