Recensie

Recensie Podcast

In hun podcast zijn De Verleiders geen narren

Podcast Theater Toen hun voorstelling in het water viel, besloten De Verleiders een podcast te maken. Experts krijgen een podium en de toon is serieuzer dan in het theater.

Een still uit de Youtube-versie van de podcast De Verleiders.
Een still uit de Youtube-versie van de podcast De Verleiders.

„Het is altijd goed om de macht belachelijk te maken”, stelt theatermaker Tom de Ket in De Verleiders - de podcast. ‘Narren’ noemt hij zichzelf en zijn collega’s van De Verleiders, het theatergezelschap dat maatschappijkritische voorstellingen maakt over bijvoorbeeld de farmaceutische industrie en het geldstelsel. In hun podcast zijn deze narren bijzonder serieus. Vooral De Kets ‘partner-in-crime’ George van Houts kan fel uit de hoek komen. „Macht maakt ziek”, concludeert hij op een gegeven moment, „om aan de top te komen, moet je wel een psychopaat zijn”. Of, als hij het over het grootkapitaal heeft: „we moeten een harde strijd gaan vechten: de guillotine moet uit het vet.”

De nieuwe voorstelling van De Verleiders Pandepaniek zou gaan over de ‘paniek’ rond het coronavirus, maar kwam door maatregelen tegen datzelfde virus tot stilstand. Toen besloten de makers tot een podcast, waarin Van Houts en De Ket experts interviewen. Zij geven hun visie op misstanden die door de coronacrisis komen bovendrijven, want het virus „accentueert wat er allemaal mis is in de wereld”, aldus Van Houts.

Lees ook dit interview: De Verleiders vinden de ‘pandepaniek’ absurditeit optima forma

Zo betwist filosoof René ten Bos, voormalig Denker des Vaderlands, in de eerste aflevering dat corona iets is waar we niets aan kunnen doen. Volgens hem hangt het virus samen met overbevolking en globalisering. De huidige overbelasting van de zorg zou als eerste aangepakt moeten worden, want een „haat tegen voorraden” en een „waanzinnig doorgeslagen” efficiëntie in deze sector zijn problematisch.

Het debat over coronabestrijding wordt vaak door complotdenkers aangegrepen om een punt te maken. Ook Van Houts is een fel tegenstander van de lockdowns en deed op Twitter al afstand van zijn ic-bed, mocht hij corona krijgen. In de podcast noemt De Ket de omgang met het virus „collectieve waanzin”. Ten Bos voelt zich genoodzaakt te benadrukken, dat hij geen complotdenker is. Ook moet hij De Ket regelmatig terugfluiten als die met zijn uitspraken aan de haal gaat. Als de theatermaker zegt dat er „een heleboel niet meer gezegd mag worden”, reageert Ten Bos met een afhoudend „dat weet ik niet”.

Lees ook deze recensie: de vrouwen die mannen spelen in ‘De Verleiders’ blijven hangen in de ‘male gazen’

In de tweede aflevering schuift econoom Dirk Bezemer aan, die de impact van corona als opstapje gebruikt voor kritiek op onze economie. Hij ziet dat veel huishoudens en bedrijven nauwelijks een financiële buffer hebben. Dat is problematisch als ze te maken hebben met financiële tegenslagen, zoals tijdens een lockdown. Bezemer zet ook vraagtekens bij de ‘BV Nederland’, zoals ons land vaak wordt genoemd. Als bepaalde maatregelen goed zijn voor de economie; wie profiteert daar dan precies van? De econoom hoopt dat de coronacrisis leidt tot hervorming van de arbeidsmarkt en het belastingstelsel.

De interviews leunen op de uitgenodigde sprekers, die bloedserieus de diepte in duiken. Dat maakt de podcast wezenlijk anders dan de voorstellingen van De Verleiders. Hier zijn De Ket en Van Houts geen narren: wetenschap wint van het theater.