Brieven

Brieven 16/12/2020

Infrastructuur

Datacentra

Paul Scheffer noemt in De verrommeling van het land vraagt om weerwoord, (11/12) alleen windmolens en zonnepanelen als veroorzaker van verrommeling van het land. Maar hoe zit het met distributie- en datacentra? Die distributiecentra zorgen ervoor dat die pakketjes die wij tegenwoordig vanaf onze luie stoel kunnen bestellen op hun plek komen. Alleen draagt dit veranderende koopgedrag naast verrommeling van het land bij aan nog twee problemen: lege winkelpanden in de binnenstad en nog minder beweging. Je kunt je afvragen hoeveel beter we hiervan worden. Dan zijn datacentra er om te zorgen voor cloud-diensten in Afrika en het Midden-Oosten en komen hier om onze gesubsidieerde windstroom te consumeren? In Noord-Afrika en het Midden Oosten is zowel veel ruimte als een gigantisch aanbod aan zonne-energie. Als Microsoft, Google en consorten het echt goed voor zouden hebben met de wereld, zouden ze die datacentra daar bouwen, tegelijk met zonnecentrales die ze van stroom te voorzien. Noord-Afrika heeft genoeg zonne-energie om in potentie heel Europa van energie te kunnen voorzien. Dit potentieel nu eindelijk eens gaan ontginnen zou getuigen van ernst met energietransitie. En ze hebben er de invloed en miljarden voor. Laat lokale politici een snoepreisje naar Silicon Valley maken, maak ze belangrijk, daarna eten ze uit je hand, zo lijkt de ervaring te zijn met Hollands Kroon.

Coronabeleid (1)

Strengere lockdown

Covid-19 tast niet alleen het lichaam aan maar ook de economie, samenleving en maatschappelijke orde. Een strengere lockdown zou volgens de regering nodig zijn om de (IC) ziekenhuisopnamen terug te brengen tot een hanteerbaar aantal. Denk eens om regering en richt je op het structureel verhogen van het aantal ziekenhuisbedden. Gedurende de eerste golf werd dit aantal opgeschaald. Daarna werd dit direct weer teruggebracht tot ‘normaal’. Regeren is volgens mij vooruitzien en inzien dat onder Covid-19 ‘het normaal’ niet meer normaal is; ook niet voor het aantal ziekenhuisbedden. Een strengere lockdown, zonder enig perspectief, kan alleen maar leiden tot een economische meltdown, een beschadigde samenleving en ernstige verstoringen van de maatschappelijke orde.

coronabeleid (2)

Uitlekken

Er is veel gezegd over de gebrekkige communicatiestrategie van de regering, maar het stelselmatig ‘lekken’ is nog niet geëvalueerd.

Van meet af aan heeft de regering kennelijk besloten de aan te kondigen maatregelen te laten lekken. Dat lijkt een gezonde strategie als je naar nieuws wilt aankondigen. De informatie komt wel aan, maar is misschien niet waar. Dus men went alvast, men schrikt niet zo als het uiteindelijk waar blijkt. Maar daarin schuilt ook een gevaar. Schrik aanjagen is immers een goede methode om gedrag uit te lokken. Na de eerste persconferenties zag men dat de schrik er goed inzat en mensen zich braaf aan de regels hielden. Maar al snel keken mensen minder want ze wisten toch al wat er gezegd ging worden. De vermanende woorden van Rutte zijn bij de mensen voor wie ze bedoeld waren nooit aangekomen.