Voetbalveld tussen de volkstuintjes

Van Nelle Knoop Om ruimte te maken moet voetbalclub Steeds Hooger verkassen. Mogelijk ten koste van een deel van volkstuinvereniging SNV.

Een van de huisjes in volkstuincomplex Streven naar Verbetering (1938) in Rotterdam-West.
Een van de huisjes in volkstuincomplex Streven naar Verbetering (1938) in Rotterdam-West. Foto Walter Herfst

Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering (SNV) in Rotterdam-West verzet zich tegen de plannen om een deel van het complex op te offeren voor uitbreiding van voetbalclub Steeds Hooger. Hierdoor zouden negentig van de ruim 240 volkstuintjes moeten verdwijnen.

De plannen van de gemeente kwamen begin deze maand naar buiten en waren voor de vereniging een „complete verrassing”, zegt voorzitter Rob van Dijk. „We zijn hier op geen enkele manier in gekend. Er wordt óver ons gesproken in plaats van mét ons. Dat vind ik een kwalijke gang van zaken.”

Het besluit Steeds Hooger te verplaatsen voor uitbreiding met een tweede veld, gaat samen met een herinrichting van het terrein aan de Kanaalweg. Hier zijn behalve de voetbalclub ook de stadscamping, een scoutingvereniging en een manege gevestigd. Alle vier willen uitbreiden, maar de ruimte ervoor ontbreekt.

Mevlana Moskee

Overigens is nog niet zeker of de verplaatsing van Steeds Hooger (1907) ten koste gaat van volkstuinvereniging SNV (1938), ten noorden van de Mevlana Moskee. In het besluit staat een tweede variant genoemd waarbij de club verhuist naar het terrein van voetbalvereniging Rotterdam United, aan de andere kant van de spoorlijn aan de RFC-weg. Een keuze is nog niet gemaakt; de gemeenteraad bespreekt het thema in januari voor het eerst.

Lees het artikel Aanval op ‘ziel van volkstuinen’

Niettemin maken de leden van SNV zich grote zorgen over het „ridicule besluit”, zegt penningmeester Ramon Boenders. „We hebben dit niet zien aankomen, maar we leggen er ons niet zomaar bij neer. Met een Wob-verzoek willen we alle stukken boven water halen die tot dit besluit hebben geleid. We gaan een lobby op gang brengen richting de politiek en de juridische mogelijkheden onderzoeken om dit tegen te houden.”

De vereniging wil weten waarom het college niet heeft gekozen voor andere varianten uit het onderzoek. Volgens SNV-penningmeester Boenders zijn andere locaties voor Steeds Hooger denkbaar, zoals in Overschie, of dichterbij, aan de zuidkant van het aangrenzende Roel Langerakpark. „Dat park ligt er nu troosteloos en enigszins verwaarloosd bij”, zegt hij.

Ook vraagt SNV zich af waarom de voetbalclub weg moet aan de Kanaalweg, en niet de camping of de manege. Van Dijk: „Moeten die voorzieningen per se middenin de stad?”

Steeds Hooger zelf is verbaasd over de keuze van de gemeente. „We zouden liever uitbreiden op onze huidige locatie aan de Kanaalweg”, zegt voorzitter Sander Vis. „Ik begrijp dat het vervelend is voor SNV, dat is ook een vereniging met bestaansrecht.” Volgens de voetbalvoorzitter is het alternatief – bij Rotterdam United – „niet haalbaar” omdat die locatie te klein zou zijn voor de twee verenigingen.

De gemeente zegt in de brief dat de „uitplaatsing” van Steeds Hooger bijdraagt aan de versterking van het „sportcluster Blijdorp” in het Roel Langerakpark, waar ook honkbalvereniging Neptunus huist. Het cluster moet op de langere termijn deel gaan uitmaken van een grootschalige gebiedsontwikkeling onder de naam ‘Van Nelle Knoop’. Dat gebied strekt zich uit van de Van Nelle-fabriek via gevangenis De Schie tot aan het gebied aan de Kanaalweg. De plannen voorzien in de bouw van ongeveer vijfduizend woningen en wellicht de aanleg van een nieuw treinstation.

Rotterdam telt ruim veertig volkstuincomplexen. Eerder werd al bekend dat de ambitieuze woningbouwplannen van de gemeente ten koste kunnen gaan van negen complexen. Vorig jaar vroeg de landelijke vereniging van volkstuinders in een brandbrief daarom opheldering aan bouwwethouder Kurvers (VVD) .

Ransuilen

Gebruikers van de volkstuinvereniging komen vooral uit de wijken Delfshaven, Middelland en het Nieuwe Westen, waar weinig groen is. De vereniging zegt trots te zijn op haar „diversiteit en cohesie”. Voorzitter Van Dijk: „Wij hebben zeventien nationaliteiten rondlopen, zeventien Rotterdamse culturen noem ik het maar. We hebben plezier met elkaar, zijn saamhorig, het gaat heel goed samen. Er zijn voorbeelden te over in de stad waar dat niet zo werkt.” De vereniging met ongeveer 790 gebruikers zegt een wachtlijst te hebben met 150 gezinnen die ook een tuin willen.

Volgens de volkstuinvereniging leven er op het complex beschermde vleermuizen, ransuilen en egels en staan er decennia oude bomen en bedreigde Chinese cipressen. „We hebben hier een enorme variëteit aan flora en fauna. Als er iets groen is zijn wij het wel”, aldus voorzitter Van Dijk. „En dat ga je inruilen tegen het ‘plastic’ van een paar kunstgrasvelden? Dan heb je het als gemeente volgens mij niet goed begrepen.”