Aantal vrouwelijke hoogleraren neemt opnieuw licht toe

Diversiteit Bijna 1 op de 4 hoogleraren is op dit moment vrouw, een toename van ruim 1 procentpunt ten opzichte van vorig jaar.
1 op de 4 hoogleraren in Nederland is vrouw.
1 op de 4 hoogleraren in Nederland is vrouw. Foto Robin Utrecht/ANP

Het aantal vrouwelijke hoogleraren is in 2020 opnieuw licht toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt woensdag uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2020 van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Bijna één op de vier hoogleraren is op dit moment vrouw, een toename van ruim 1 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. Volgens het rapport duurt het in dit tempo nog tot 2041 voordat onder hoogleraren een evenredige man-vrouwverdeling is bereikt.

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) noemt de stijging „een goede zaak”. „Nu is het vooral belangrijk om die groei vast te houden, en het liefst verder te versnellen. Want laat duidelijk zijn: we zijn er nog lang niet.”

Er zijn grote verschillen te zien tussen de onderzochte universiteiten. Zo tellen de Open Universiteit (40 procent) en de Universiteit Maastricht (30 procent) het hoogste percentage vrouwelijke hoogleraren, gevolgd door de Radboud Universiteit en de Universiteit Leiden met beiden ruim 29 procent. Hekkensluiter is de Technische Universiteit Delft met bijna 17 procent.

Open Universiteit

Twaalf van de veertien onderzochte universiteiten lieten een groei zien ten opzichte van vorig jaar; alleen op de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden nam het aantal vrouwelijke hoogleraren in 2020 iets af. Sterke stijgers zijn onder meer de Open Universiteit (5,2 procentpunt), de Erasmus Universiteit Rotterdam (6,2 procentpunt) en de Universiteit Eindhoven (3 procentpunt). Die laatste besloot in juli 2019 om vacatures vijf jaar lang exclusief open te stellen voor vrouwen. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde in juli dat dergelijk voorkeursbeleid niet mag, waarna de universiteit de regeling beëindigde.

Vijf jaar geleden stelden universiteiten streefcijfers voor 2020 op voor het percentage hoogleraren dat vrouw moet zijn. De percentages liepen uiteen van 15 tot 40 procent. Acht instellingen hebben dat doel behaald. Zes universiteiten is dat (nog) niet gelukt. In 2025 moet bij ieder van de veertien universiteit ten minste 25 procent van de hoogleraren vrouw zijn, staat in de streefcijfers voor dat jaar. Sinds 1990 neemt het aandeel vrouwen in die functiecategorie ieder jaar toe.