Naleving coronaregels verschilt per generatie

Draagvlak coronamaatregelen Twee derde van de ouderen wil een vaccinatie, veel jongeren twijfelen. Zij maken zich vaker zorgen over de veiligheid.

Ouderen houden beter afstand en vermijden vaker drukke plekken dan jongeren, blijkt uid onderzoek van het RIVM.
Ouderen houden beter afstand en vermijden vaker drukke plekken dan jongeren, blijkt uid onderzoek van het RIVM. Foto Sem van der Wal

1 Draagvlak voor maximaal aantal bezoekers daalt

Dinsdag komt het kabinet met het besluit of tijdens de kerstdagen de coronaregels kunnen worden versoepeld. Volgens geruchten op het Binnenhof zou het kabinet weleens kunnen besluiten het maximumaantal bezoekers dat je mag ontvangen te verruimen.

Het draagvlak voor die regel is de afgelopen maanden gekrompen van tegen de 80 procent steun eind september naar zo’n 60 procent half november, blijkt uit onderzoek van de gedragsunit van het RIVM. Sindsdien is de regel ook strenger geworden: eerst mochten zes bezoekers per keer ontvangen worden, nu nog maar drie bezoekers per dag. Mensen zeggen zich wel goed aan de regel te houden: ruim 90 procent ontvangt niet meer dan drie mensen per dag – geen andere regel wordt zo goed nageleefd.

Met name de regels die gelden als iemand klachten heeft zijn moeilijk op te volgen, blijkt uit het onderzoek. Bij klachten wordt mensen aangeraden om thuis te blijven en een coronatest te laten afnemen. Ongeveer 44 procent van de mensen zegt dat ook te doen. Het draagvlak voor die regels is sinds september wel gestegen.

2 Ouderen gaan minder snel naar de teststraat

Uit het onderzoek blijkt dat er grote gedragsverschillen zijn tussen mensen van verschillende leeftijd. Ongeveer 70 procent van de mensen boven de 55 zegt anderhalve meter afstand te houden en zo’n 80 procent mijdt ook drukke plekken. Jongeren hebben daar moeite mee: in de leeftijdscategorie 16 tot en met 24 jaar houdt zo’n 60 procent zich aan de anderhalve meter afstand, net als de mensen van tussen de 25 en 40 jaar. Tieners en jonge twintigers blijken het nog wat moeilijker te vinden om drukke plekken te mijden: dat doet iets minder dan 60 procent, terwijl zo’n 70 procent van de mensen van tussen de 25 en 40 dat doet.

Daar staat tegenover dat jongeren zich eerder laten testen bij klachten. Bijna vijftig procent van de mensen onder de veertig doet dat. Ouderen doen dat minder vaak – mogelijk omdat ze de teststraten moeilijker kunnen bereiken. Van de ouderen boven de 70 jaar met klachten laat een derde zich testen. Zij blijven wel vaker thuis bij klachten: zo’n 90 procent van de ouderen doet dat, tegenover 80 procent van de jongeren.

3Jongeren twijfelen meer over vaccin

Ook bij de bereidheid om te vaccineren zijn er grote leeftijdsverschillen. Ongeveer een derde van de mensen onder de veertig zegt nu zich sowieso te laten vaccineren. Bij zeventigplussers is dat ongeveer het dubbele. Zij zijn het meest bereid tot vaccineren; in de leeftijdscategorie 55 tot 69 is het aandeel dat zich ‘sowieso’ laat vaccineren al gedaald tot 50 procent.

Grote groepen zijn nog te overtuigen; zij hebben nog geen keuze gemaakt. Onder mensen jonger dan 55 jaar is dat ongeveer een derde van de bevolking. Zo’n 20 procent van die leeftijdscategorie maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de vaccins en heeft al besloten zich niet te laten inenten. Onder zeventigplussers is dat aandeel aanzienlijk kleiner: daar heeft maar 6 procent geen vertrouwen in de vaccins. Ongeveer een kwart van die leeftijdsgroep heeft nog geen keuze gemaakt.