Brieven

Zorgkosten (1)

De huisarts kan de zorgkosten flink verlagen

Foto John van Hamond

Een belangrijk onderwerp: de zorg dreigt onbetaalbaar te worden. In ‘Bekostig zorg op de uitkomst, niet op de uren’ (30/11) gaat het over de kosten van spoedzorg en zorg zoals die in ziekenhuizen wordt geboden. Maar in het artikel is een groot gemis: de rol van de huisarts, die in het geheel niet wordt vermeld. Want de goedkoopste zorg is de zorg die niet verleend hoeft te worden. Waarom moet de cardioloog die patiënt ieder jaar weer terugzien (en een nieuwe diagnosebehandelcombinatie (DBC) schrijven) en neemt de huisarts die zorg niet over voor een fractie van de kosten? Waarom wil de dermatoloog die patiënt ieder jaar weer controleren op onrustige plekjes (en een nieuwe DBC schrijven) terwijl de huisarts dit net zo goed kan doen? Waarom wil de longarts ieder jaar die patiënt een longfunctietest laten doen (en een nieuwe DBC schrijven) en doet de praktijkondersteuner bij de huisarts niet? En waarom kan de huisarts niet een gehoortest doen maar moet de patiënt eerst door een kno-arts worden onderzocht? De antwoorden liggen voor de hand: het is het verdienmodel van de specialist en het adagium van ‘u vraagt wij draaien’ – het gebeurt ook op verzoek van de patiënt. Een belangrijke speler die ‘aan de knoppen kan draaien’ wanneer het om de kosten in de zorg gaat wordt hier over het hoofd gezien: de huisarts.