Statenleden FVD eisen intrekken referendum over partijleider Baudet

Forum voor Democratie Een nieuwe wending in de ruzie binnen de partijtop van FVD. Een aantal prominente lokale politici vindt het voorgenomen referendum onrechtmatig. Ze stellen een ultimatum aan het bestuur.

FVD-oprichter Thierry Baudet en vicevoorzitter Lennart van der Linden bij een ingelast persmoment vorige week dinsdag voor het partijbureau in Amsterdam.
FVD-oprichter Thierry Baudet en vicevoorzitter Lennart van der Linden bij een ingelast persmoment vorige week dinsdag voor het partijbureau in Amsterdam. Foto Robin Utrecht/ANP

Een groep vooraanstaande provinciale politici van Forum voor Democratie eist dat het bestuur van de partij het voorgenomen referendum over de positie van oprichter Thierry Baudet afblaast. In meerdere brieven aan het partijbestuur schrijven ze dat dit voornemen onwettig is, want niet overeenkomstig de statuten van de partij.

„Indien u doorzet met het voornemen om een onzorgvuldig plebisciet te laten plaatsvinden, handelt u onrechtmatig jegens de vereniging en jegens de leden”, schrijven drie leden van de Provinciale Staten in Overijssel. In een eerste reactie zegt bestuurslid Lennart van der Linden: „Wij denken dat het wel kan, maar we gaan het bestuderen.”

Maandagavond kondigde het bestuur een nieuw compromis aan in het slepende conflict met Baudet. Het schreef op korte termijn een „bindend referendum” uit onder de leden over de vraag of Baudet partijleider mag blijven. Vorige week zou hij nog worden geroyeerd als partijlid, nadat hij zijn positie als bestuursvoorzitter en lijsttrekker al had ingeleverd. Het aangekondigde referendum is volgens het bestuur de enige juiste manier om de leden van FVD te laten beslissen over de toekomst van de partij.

‘Bestaat niet volgens reglementen’

Enkele prominente provinciale volksvertegenwoordigers, die eerder al aandrongen op het volledige vertrek van Baudet uit de partij, vinden dit juridisch niet de juiste weg. „Zowel de functie ‘partijleider’ als ‘bindend referendum’ bestaat niet volgens de FVD-partijreglementen”, staat in de brief die ‘Overijssel’ deze woensdag naar het bestuur heeft geschreven. De korte termijn waarop het referendum zou worden georganiseerd voldoet daarbij volgens hen niet aan de vereiste zorgvuldigheid.

Volgens initiator Johan Almekinders, fractievoorzitter van FVD Overijssel, hebben ook de Statenleden uit Utrecht een dergelijke brief aan het bestuur geschreven. Kandidaat-kamerlid Jan Cees Vogelaar zegt de brief te steunen. Hij heeft de tekst ervan via WhatsApp aan bestuurslid Van der Linden doorgestuurd.

De meeste brievenschrijvers hadden vorige week uit onvrede over het niet doorzetten van het royement van Baudet hun vertrek uit de partij aangekondigd. Almekinders had die stap nog niet feitelijk gezet. „Dat komt nu goed uit, want nu kan ik als lid nog een klacht indienen.”

Eis: voor middernacht referendum intrekken

De briefschrijvers eisen dat het bestuur voor middernacht het referendum intrekt en dat publiek maakt. Bij het negeren van dat ultimatum zullen de briefschrijvers de bestuursleden aansprakelijk willen houden „voor alle schade die de vereniging en de leden geleden [hebben] en zullen komen te lijden als gevolg van uw handelwijze”. Ze sluiten een strafrechtelijke aangifte niet uit.