CBS-onderzoek

Plattelander is gezonder en geniet van schonere streek

Stedelingen mogen materieel welvarender zijn, met plattelanders gaat het in brede zin gemiddeld beter. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd CBS-onderzoek. Stedelingen hebben vaak meer te besteden, plattelandsbewoners zijn gemiddeld gezonder en genieten van een schonere en veiligere omgeving.

Het CBS heeft veertig uiteenlopende aspecten in kaart gebracht om de ‘brede welvaart’ te meten. Zo is gekeken naar hoeveel overgewicht er in een gemeente voorkomt en hoe ver inwoners van een café of school wonen. De studie is voor het eerst regionaal uitgevoerd.

De steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag eindigden onderaan de ranglijst. Ze scoorden het slechtst op zeventien aspecten, waaronder milieu, veiligheid en sociale cohesie. Heerlen, Maastricht, Groningen en Vlissingen scoorden ook laag op deze punten. Toch is leven in een stad niet voor iedere inwoner slechter dan leven op het platteland, stelt het CBS, aangezien mensen de voor- en nadelen van de diverse aspecten verschillend tegen elkaar afwegen.

Zowel in de stad als op het platteland neemt de brede welvaart toe. Zo daalde het aantal misdrijven in vrijwel alle gemeenten, nam de werkloosheid af en steeg het besteedbaar inkomen. (NRC)