Correcties & aanvullingen

Reder Anthony van Hoboken
Reder Anthony van Hoboken Collectie Museum Rotterdam

Afbeelding

In de Rotterdambijlage bij NRC van 7 november staat bij het stuk Drie boeken als ‘monumenten tegen onwetendheid’ onder meer een afbeelding van Anthony van Hoboken. De afbeelding komt uit een van de drie boeken die in dat stuk worden beschreven, Het koloniale verleden van Rotterdam, een bundel van verschillende studies onder redactie van Gert Oostindie.

Het bijschrift bij de afbeelding luidde: Reder Anthony van Hoboken, collectie Museum Rotterdam. De drie besproken boeken gaan over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam, waardoor als gevolg van het onderschrift de indruk zou kunnen ontstaan dat de schepen van Anthony van Hoboken tot slaaf gemaakten vervoerden. Dat was voor zover bekend niet het geval. Van Hoboken wordt in het boek Het koloniale verleden van Rotterdam beschreven als „de grondlegger van de private Rotterdamse handel en scheepvaart op Nederlands-Indië, die voorheen het privilege van de voc was geweest.” Het boek roemt verder het uitgebreide overzeese netwerk van zaakwaarnemers en correspondenten van Kaapstad tot Batavia. Koning Willem I, met wie Van Hoboken goed contact had, zou ooit hebben gezegd: Als ik geen koning was, zou ik Van Hoboken willen zijn.