Vader doet thuis wat meer, maar moeder blijft druk op alle fronten

Werkzorgverdeling corona Veel ouders zijn door de lockdowns meer tijd kwijt aan de zorg voor hun kinderen. Verandert hierdoor ook de rolverdeling in het semi-traditionele Nederland? „Ik draag nu wezenlijk meer bij aan hun opvoeding.”

Illustratie Rik van Schagen

Ruth Rottiné (38) uit Stiens zit tegenwoordig vaak tot elf uur ’s avonds achter de computer. Haar werkdagen zijn ingrijpend veranderd sinds de coronacrisis uitbrak. „Als de kinderen op school zijn, werk ik op kantoor. ’s Middags haal ik ze op en dan werk ik ’s avonds door. Voorheen hadden we buitenschoolse opvang , mijn schoonmoeder paste een middag op en mijn man was op vrijdag thuis. Die dagen werkte ik volledig overdag, maar dat is nu aangepast. ’s Avonds zijn er toch geen etentjes of andere afspraken. Ik plan vaak meetings op een tijdstip dat de kinderen in bed liggen.”

Rottiné is hierin geen uitzondering. In een recent onderzoek van drie Nederlandse universiteiten waarin ouders gevraagd werd naar hun vrije tijd, gaf de helft van de moeders aan dat zij minder vrije tijd hebben dan vóór de coronacrisis. Van de vaders gaf 31 procent aan minder tijd voor zichzelf over te houden.

De onderzoekers bestuderen al sinds april de taakverdeling tussen mannen en vrouwen, en onderzoeken of – en zo ja: hoe – de lockdowns van invloed zijn. Meer dan 1.200 respondenten beantwoordden vragen over hun werk, de zorg voor de kinderen, huishoudelijke taken en de relatie met hun partner.

In de praktijk verandert er weinig aan de taakverdeling tussen man en vrouw

Ruim de helft van alle ouders zegt sinds de coronacrisis meer tijd kwijt te zijn aan de kinderen. De verdeling van de zorg lijkt wat te verschuiven: 31 procent van de vaders gaf in juni aan meer te doen dan vóór de coronacrisis. Van de moeders gaf 21 procent aan dat zij meer zorgtaken hebben gekregen.

Dit betekent niet dat de kinderzorg nu gelijk is verdeeld. Moeders doen nog altijd meer dan vaders. Van de ouders die zeggen meer tijd kwijt te zijn aan zorgen, besteden moeders nu gemiddeld 14,3 uur per week meer aan hun kinderen. Bij vaders is dat 10,5 uur. Ook aan huishoudelijke taken zijn moeders gemiddeld meer tijd gaan besteden dan vaders.

Juist meer werken

Er zijn ook moeders die sinds de coronacrisis meer uren zijn gaan werken, vooral in ‘cruciale sectoren’ zoals zorg en onderwijs. Dat kan de sterk afgenomen vrije tijd onder moeders verklaren, zegt Mara Yerkes, hoofdonderzoeker van het project en universitair hoofddocent interdisciplinaire sociale wetenschappen.

Van de ouders die door corona meer tijd kwijt zijn aan zorgen, besteden moeders nu gemiddeld 14,3 uur per week meer aan hun kinderen

Meer uren werken kan volgens haar ook een positief effect hebben. Omdat de vrouwen in kwestie dan meer kunnen verdienen en zich professioneel ontwikkelen. „Thuis geeft het meer onderhandelingsruimte en kan het ervoor zorgen dat de partner meer taken op zich neemt.”

Dit gebeurde bij Ale van der Ploeg (37), webdeveloper in Leeuwarden. „Mijn vrouw Ymkje is communicatiemedewerker bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Ik werkte fulltime in loondienst en zij parttime, maar dat veranderde door corona. Ymkje was druk met de communicatie voor bijna 300 gevangenismedewerkers én alle gevangenen. De nieuwe regels hadden flinke impact op het dagelijkse leven in de gevangenis en dat moest uitgelegd worden. De wereld van gevangenen werd nog kleiner, doordat dagprogramma’s werden aangepast en ze lang geen bezoek mochten ontvangen. Ineens was Ymkje fulltime aan het werk.” Van der Ploeg zei tegen haar: jij bent nu daar nodig, ik blijf thuis en geef de kinderen les.

Oppassen voor je gezondheid

Onderzoeker Yerkes maakt zich wel zorgen dat veel ouders minder tijd voor zichzelf hebben, vooral vanwege de mentale en fysieke gezondheidseffecten. „Het duurt nu al maanden.”

Vader Ale van der Ploeg: „Voor de kinderen gaan alle sportactiviteiten door: zwemles, schaatsen, voetbal. Maar ouders mogen niet meer langs de lijn staan. Daarom plan ik nu op die momenten mijn eigen ontspanning: als mijn dochter schaatsles heeft, ga ik hardlopen.”

Ruth Rottiné: „Omdat ik overdag bij de kinderen ben en ’s avonds werk, houd ik weinig tijd over om gezond te koken of te sporten.” Als ze zulke lange dagen maakt, moet ze daar op letten, zegt ze. Met haar man sprak ze na een aantal coronaweken ook af dat zij in het weekend meer ruimte kreeg voor ontspanning: om uit te slapen en buiten te sporten.

Moeders doen vaker dan vaders huishoudelijke of zorgtaken die vermomd zijn als vrije tijd, laten eerdere onderzoeken zien. In de wetenschap wordt dat contaminated leisure genoemd, besmette vrije tijd. Yerkes: „Hardlopen met de kinderwagen. Koken met een kind erbij. Televisie kijken terwijl je aan het strijken bent. Dat is geen pure vrije tijd.”

Vrouwen zijn de afgelopen decennia méér gaan werken, maar voelen zich niet minder verantwoordelijk voor gezin en huishouden. Ze zijn toch vaak de ‘manager’ van het gezin. Anders gezegd: vrouwen hebben de ‘mentale werklast’: zij onthouden dat een kind in verkleedkleren naar school moet, houden de luiervoorraad bij, maken de afspraken bij de tandarts en het consultatiebureau, pakken broodtrommels in en weten wanneer sporttenues weer schoon moeten zijn.

Nieuwe rollen, oude patronen

Wil Portegijs, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP): „Nederland is een semi-traditionele samenleving. De man helpt de vrouw thuis, voor zover zijn werk dat toelaat. En de vrouw helpt de man bij de kostwinning, voor zover de taken thuis dat toelaten.” Bijna driekwart van de vrouwen in Nederland werkt in deeltijd.

Of de coronacrisis de huidige rolpatronen blijvend zal veranderen – zie de vaders die meer zijn gaan zorgen – of juist zal versterken – zie de moeders die dubbele diensten draaien – is lastig te zeggen: we zitten er nog middenin. Yerkes: „We zijn als onderzoekers voorzichtig, er verandert in korte tijd zoveel.”

Al sinds de jaren tachtig zeggen mannen en vrouwen dat ze de taken thuis onderling gelijk willen verdelen, zegt Portegijs, die bij het SCP elke twee jaar meewerkt aan de Emancipatiemonitor. „Maar in de praktijk gebeurt dat nog weinig.”

Weinig verandering

Vrouwen zijn wel iets meer uren gaan werken, maar mannen niet minder, de populaire ‘papadag’ ten spijt. „De huidige generatie jonge vaders is erg vergelijkbaar met de generaties voor hen. Ze werken 38 uur per week, of meer. De papadag zie je in het gemiddelde aantal werkuren van mannen niet terug. Als vaders die hebben, lossen ze dat op door vier keer 9 uur te werken of tijdelijk ouderschapsverlof op te nemen.”

De vrouwen bewegen dus wel in de richting van de mannen, maar niet andersom: iets wat kenmerkend is voor het huidige emancipatiedebat, ziet Portegijs. „Er wordt wel fronsend gekeken naar vrouwen die in deeltijd werken, maar niet naar mannen die thuis niet zoveel doen.”

En je kinderen, zien die dat je bezig bent met werk of zorg? Rottiné kreeg laatst een app van een vriendin: „Ze was mijn zoon tegengekomen op school en hij zei tegen haar: mijn moeder is heel lui. Dus zij vroeg of het wel goed met me ging. Ik vroeg mijn zoon: wat bedoel je daar nou mee? Hij zei: jij bent steeds thuis, papa werkt de hele dag. Jij doet toch verder niks? Jij bent toch alleen maar aan het chillen? Ik moest lachen en dacht: je moest eens weten, jongen! Maar ook: ik kom in ieder geval niet gestrest over.”

Ruth Rottiné-Weidenaar (38)

B2B-marketeer in Stiens. Twee kinderen (5 en 7).

„Mijn man is locatiemanager bij een cateraar, in het ziekenhuis. Toen de coro- napandemie kwam, viel zijn ‘papadag’ weg, hij moest fulltime op locatie zijn. Ik zei meteen tegen hem: ‘Jij moet er nu voor het ziekenhuis en het personeel zijn.’ Omdat ik freelancer ben, kwamen de extra zorgtaken automatisch bij mij terecht. De school en de bso gingen dicht en mijn schoonmoeder kon niet meer oppassen. Dat had consequenties voor mij. We spraken af dat ik in het weekend voldoende tijd zou krijgen om op te laden. Ik wilde niet opgebrand raken.

„De eerste maand dat ik overdag thuisonderwijs gaf, fulltime voor de kinderen zorgde en in de avonduren werkte, was ik aan het eind van de week een keer zo moe dat ik op vrijdag om 18 uur ‘even ging liggen’ en zaterdag om 12 uur wakker werd.

„Met mijn werk ging het ondertussen juist heel goed. Mijn opdrachtgevers vroegen of ik meer uren wilde werken. Bij elkaar opgeteld zo’n 75 uur per week – dat was natuurlijk niet te combineren met de zorg voor de kinderen. Mijn schoonzusje was door Covid-19 juist haar baan verloren en ik heb haar gevraagd om voor mij te komen werken. Dat gaat zo goed dat ik haar in loondienst ga nemen.

„Nu de kinderen weer naar school gaan, werk ik tijdens schooltijd en soms ’s avonds. We maken het onszelf soms gemakkelijk door gezonde maaltijden te halen bij restaurants of de biologische winkel in het dorp – pompoensoep, salades, curry en pokébowls.

„Mijn man heeft sinds september zijn papadag weer terug. Op vrijdag werkt hij in de ochtend thuis, ’s middags haalt hij de kinderen op en als ik thuiskom, heeft hij het eten klaarstaan. Er is meer ruimte voor mij gekomen, ook dankzij de hulp van mijn schoonzus.”

Ale van der Ploeg (37)

Webbouwer in Leeuwarden. Twee kinderen (6 en 8).

„Mijn vrouw Ymkje werkt in de gevangenis van Leeuwarden, ze is communicatiemedewerker bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Ik werkte fulltime in loondienst en zij parttime, maar dat veranderde toen de coronacrisis uitbrak. Zij moest de communicatie verzorgen voor medewerkers én gevangenen – van posters over handen wassen en afstand houden.

„Ik ging werken als Ymkje thuiskwam, en ook veel in het weekend. De tijd met de kinderen vond ik leuk. Normaal gesproken bracht ik ze naar school en zag ik ze pas ’s avonds weer, nu kreeg ik het gevoel dat ik wezenlijk bijdroeg aan hun opvoeding. Ik merkte dat het belangrijk was wat ik deed. De jongste liep achter met taal en rekenen, ik hielp met leren en lezen en merkte dat hij sprongen maakte. Ik kon hem de een op een aandacht geven die hij nodig had. In een klas met 25 kinderen is daar minder ruimte voor. Toen hij na die paar maanden weer naar school ging, zeiden de juffen: ‘Wat heeft hij een hoop geleerd!’ Dat gaf mij een goed gevoel.

„De keerzijde was dat ik tot diep in de nacht en in het weekend bezig was om mijn werk af te krijgen. Op zondag werken, vond ik geen probleem: voetballen, met vrienden de stad ingaan of naar een concert kan toch allemaal niet. Maar ik mis wel de tijd die Ymkje en ik normaal samen doorbrengen. Ik heb sinds corona dan wel meer tijd met de kinderen, maar wij leefden langs elkaar heen in die drukke periode.

„Wat ook lastig was aan mijn nieuwe werktijden: ik kon mijn collega’s niet bellen als ik hen nodig had. Op de tijden dat ik aan het werk was, lagen zij misschien al te slapen.

„Nu de scholen open zijn, ga ik weer naar kantoor. Ymkje is nog steeds druk op haar werk, omdat de coronaregels telkens veranderen. Na elke persconferentie wordt gekeken wat de consequenties zijn voor de gevangenis. Ze heeft nog steeds regelmatig crisisoverleg. Als er thuis iets extra moet gebeuren voor de kinderen, dan doe ik dat. Vanochtend ging ik nog met de jongste naar de schooldokter.”

Emily Jacometti (37)

Ondernemer in Haarlem. Drie kinderen (2, 4 en 6).

„Voor de coronacrisis hadden we het zo verdeeld dat mijn man meer zorgtaken op zich nam dan ik. Ik merk vaak dat de maatschappij dat lastig vindt: als een kind ziek is, belt de crèche mij. Dat begon net een beetje goed te komen, juffen kregen door: eerst hem bellen, dan pas haar.

„Maar door corona werden we toch weer in de traditionele rolverdeling teruggeduwd. Ik werd overspoeld met mails over thuisonderwijs en toegevoegd aan app-groepen met moeders die elkaar tips gaven over schoolopdrachten en dingen die je in de lockdown nog wél kon doen met je kinderen.

„Door anderen kreeg ik er allerlei zorgtaken en verantwoordelijkheden bij. Dat voelde als een stap terug. Natuurlijk wilde ik er voor mijn gezin zijn, maar ik wilde ook mijn bedrijf redden. Toen ik werd toegevoegd aan al die groepsapps, vond ik het lastig om te zeggen: voeg het nummer van mijn man maar toe. Ik heb de discussies in die appgroepen wel overgelaten aan de mensen die daar meer tijd voor hadden. En als ik van school een mail kreeg, vroeg ik mijn man of hij die wilde beantwoorden. In plaats van in de traditionele rol te vervallen, moest ik actief bedenken: deze mails moet ik niet beantwoorden, want dan blijven ze mijn kant op komen.

„Sinds het nieuwe schooljaar werk ik weer vijf dagen per week overdag. In het weekend haal ik achterstallig werk in. De week heeft nu minder duidelijke grenzen, kantoor is thuis. Alle tijd die ik voorheen aan sociale dingen besteedde, gaat nu op aan werk. Vriendinnen zijn boos en appen: ‘Gaan we nog eens wandelen of zoomen? Je werkt te veel’.”

Update (27-11-2020): In een eerdere versie stond dat er meer dan 1.200 ouders werden ondervraagd voor het onderzoek. Maar onder hen bevonden zich ook mensen zonder kinderen. Dat is hierboven verduidelijkt.