Hindoenationalisten willen zware straf voor ‘gedwongen’ bekeringen bruiden

Love jihad In verscheidene Indiase deelstaten is wetgeving in de maak tegen moslimmannen die hun hindoebruiden onder dwang zouden bekeren. Met forse straffen wil de partij van premier Modi zulke gemengde huwelijken ontmoedigen.

Onder druk van conservatieve hindoes verwijderde juwelier Tanishq een foto van een ‘baby shower’ van een gemengd hindoe-moslimstel.
Onder druk van conservatieve hindoes verwijderde juwelier Tanishq een foto van een ‘baby shower’ van een gemengd hindoe-moslimstel. Foto Sajjad Hussain/AFP

Ze noemen het een strijd tegen ‘love jihad’. Hindoe-nationalistische regeringen in een drietal Indiase staten hebben wetten aangekondigd die „een golf van gedwongen bekeringen” van hindoevrouwen door moslimmannen strafbaar moeten maken met gevangenisstraffen die kunnen oplopen van een tot tien jaar. In Uttar Pradesh (UP), India’s meest omvangrijke deelstaat, ligt een tussentijds decreet inmiddels klaar.

Met de wetten geeft de Bharatiya Janata Partij van premier Modi juridisch tanden aan een complottheorie die wijd verbreid is onder rechtse hindoenationalisten. Die veronderstelt dat gemengde huwelijken voortkomen uit een samenzwering van moslimmannen om hindoevrouwen onder het mom van ‘liefde’ te laten bekeren.

Hoewel het decreet van de regering in Uttar Pradesh geen specifieke religie noemt en ook de woorden ‘love jihad’ ontbreken, liet hun voorman, een radicale hindoemonnik, er geen twijfel over bestaan wie zij met hun wet op het oog hadden. Bij de aankondiging van hun plannen bezwoer hij onlangs dat zij die zich schuldig maken aan love jihad en die „spelen met de eer van onze dochters en zusters” zich klaar moeten maken voor hun eigen begrafenis.

Gemengde huwelijken ongewenst

Conservatieve normen in India schrijven nog altijd voor dat gemengde huwelijken tussen verschillende kasten maar vooral tussen verschillende religies ongewenst zijn, iets wat veel families onderschrijven. „Wie het waagt met die norm te breken, krijgt met enorme vijandigheid te maken. Niet alleen van hun familie, maar ook binnen hun gemeenschap”, zegt Tripti Tandon van het Lawyers Collective, een mensenrechtenorganisatie.

Niet zelden zijn het de ouders die naar de rechter stappen om een gemengd huwelijk tegen te houden. Zo zou hun dochter zijn „ontvoerd” en „gehersenspoeld” door hun moslimgeliefde. In een van de meest geruchtmakende ‘love jihad’-zaken, met in de hoofdrol een toen 20-jarig meisje uit Kerala, moest het Hooggerechtshof tussenbeide komen om een door haar ouders afgedwongen nietigverklaring van haar huwelijk terug te draaien.

Lees ook: Hindoenationalisten richten hun pijlen op Bollywood

Vaker loopt het minder goed af, zegt advocaat Tandon. „Eerwraakmoorden komen hier nog steeds voor. In zo’n klimaat zou je van de staat verwachten dat zij dit soort koppels beschermen zodat zij het leven kunnen leiden waarvoor zijzelf kiezen. In plaats daarvan doen deze deelstaten precies het tegenovergestelde. Niet alleen moedigen ze vijandigheid aan, ze creëren nog meer obstakels voor gemengde koppels om samen te zijn.”

‘List, bedrog of dwang’

Zo moeten koppels in Uttar Pradesh waarvan een van de twee zich wil bekeren dit voortaan verplicht twee maanden voor hun trouwen bij een lokale ambtenaar aankondigen. Alleen nadat die heeft vastgesteld dat er geen sprake is van „list, bedrog, dwang of verleiding” en dat beide partijen meerderjarig zijn, is de bekering toegestaan. Het decreet geldt ook voor gemengde huwelijken waar de bekering al heeft plaatsgevonden: deze kunnen nu met terugwerkende kracht nietig worden verklaard.

Niet alleen de ruime interpretatie van een woord als „verleiding” – zelfs het ontvangen van cadeaus wordt genoemd - baart advocaten zorgen, ook het feit dat de bewijslast bij de ‘bekeerder’ ligt.

De afgelopen jaren werden verspreid over het land verschillende politieonderzoeken naar het vermeende ‘love jihad’-complot ingesteld, maar bewijs werd nooit gevonden. Aditya Nath Mittal, de voorzitter van de commissie die een conceptversie van de wet schreef, erkent in een vraaggesprek met deze krant dat het hen aan officiële data ontbrak. In plaats daarvan baseerde de commissie zich op berichten hierover in de media.

Mittal benadrukt desalniettemin dat de term ‘love jihad’ nergens door hen is gebruikt. Expres, zegt hij. „Volgens de Koran betekent jihad een revolutie beginnen en ik geloof dat waar liefde is, er geen revolutie zal plaatsvinden.”

Met medewerking van Saurabh Sharma

Dit artikel is geactualiseerd op 7 december 2020.