College voor de Rechten van de Mens

Vrouwen nog vaak gediscrimineerd op werk door zwangerschap

Foto Valerie Kuypers/ANP

Discriminatie van vrouwen die zwanger zijn (geweest) of willen worden, komt nog evenveel voor op de werkvloer als acht jaar geleden. Dat concludeerde het College voor de Rechten van de Mens maandag op basis van onderzoek onder 1.150 vrouwen die tussen 2016 en 2019 een kind hebben gekregen.

Van deze vrouwen zei 43 procent geconfronteerd te zijn met een van de onderzochte vormen van zwangerschapsdiscriminatie. De vrouwen meenden bijvoorbeeld vanwege hun kinderwens of zwangerschap niet in aanmerking te komen voor een nieuw contract, of werden op een vervelende manier bejegend door collega’s of leidinggevenden.

Volgens het onderzoek hebben vrouwen „in alle fases van het arbeidsproces” last van zwangerschapsdiscriminatie. Een op de vijf ondervraagde vrouwen meende bij sollicitaties te zijn afgewezen vanwege hun zwangerschap of kinderwens, bij één op de tien werd dat expliciet gezegd.

De contracten van de helft van de vrouwen die al in dienst waren, werden om die reden niet verlengd of niet omgezet in een vast contract. Een kwart van de vrouwen denkt dat haar zwangerschap geleid heeft tot slechtere arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van promoties en bonussen of opleidingen.

Betere voorlichting

Het College deed vier jaar en acht jaar geleden eenzelfde onderzoek en kwam toen ook tot vergelijkbare conclusies. Daaruit blijkt volgens de onderzoekers dat de situatie niet verbetert.

Bijna twee derde van de vrouwen ziet de negatieve invloed van zwangerschap ook niet als een vorm van discriminatie, en maar een op de tien trekt aan de bel.

Volgens de onderzoekers moet de overheid betere voorlichting geven aan zowel werkgevers als werknemers. Dat valt niet mee, aldus het College. „Zwangere vrouwen vormen een complexe groep om te bereiken; ieder jaar is er weer een nieuwe generatie aanstaande moeders.”