Ondanks kritiek nog altijd leeftijdscriterium in draaiboek ‘code zwart’

Mocht zich een situatie voordoen waarin er niet genoeg IC-bedden zijn voor alle coronapatiënten, dan kan leeftijd nog altijd een criterium zijn bij de verdeling van de schaarse plekken. Dat blijkt uit een dinsdag vrijgegeven herziene versie van een draaiboek van de Federatie Medisch Specialisten en de artsenfederatie KNMG. De regering uitte eerder dit jaar kritiek op een eerste versie van het draaiboek voor een zogenoemd ‘code zwart’-scenario. Daarin kwam selectie op basis van leeftijd ook al voor.

Kiezen wie mag worden opgenomen op basis van leeftijd is zowel in de eerste als in de tweede versie van het draaiboek een laatste redmiddel. Als twee patiënten tegelijk binnenkomen, kijkt ziekenhuispersoneel eerst naar wie naar verwachting korter op de IC zal liggen. Als dat criterium geen uitsluitsel biedt, krijgen zorgmedewerkers die nauw contact hadden met coronapatiënten én daarbij niet de beschikking hadden over beschermend materiaal voorrang. Pas daarna gaat leeftijd een rol spelen, aldus het draaiboek. Daarbij worden patiënten verdeeld in leeftijdsgroepen waar telkens twintig jaar tussen zit: van 0 tot 20 jaar, en zo verder. Loting moet uitkomst bieden als de patiënten in dezelfde leeftijdsgroep zitten.

Lees meer over de eerste versie van het draaiboek: Protocol: geef zorgverleners en jongeren voorrang bij extreme druk op de IC

In juni zei toenmalig minister Martin van Rijn (Medische Zorg) dat hij het gedeelte uit het draaiboek over leeftijden niet kon ondersteunen. In de nieuwe versie van het draaiboek is er aan de betreffende passage niets veranderd. Zijn opvolger Tamara van Ark (VVD) schrijft dinsdag aan de Tweede Kamer dat ze gaat bekijken of de nieuwe versie van het draaiboek „in overeenstemming is met het kabinetsstandpunt om bij selectie van patiënten geen onderscheid te maken enkel op grond van leeftijd”.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Weekaantal positieve coronatests nagenoeg gelijk, R-getal boven 1