Brieven

Mens

Mijn vader komt thuis en ik doe mijn beklag over mijn moeder: „Ik mag niks van dat mens.”

Mijn vader reageert als door een wesp gestoken: „Je moeder is geen mens!”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl