Brieven

Brieven 23/11/2020

Klimaat

Digitale koploper

Alman Metten stelt in zijn brief Door schaarste betalen andere gebruikers meer voor stroom (16/11) dat de komst van datacenters naar ons land wordt veroorzaakt door enorme subsidies op groene stroom. Deze grootverbruikers betalen praktisch niets voor die duurzame energie. Ik wil daar nog iets aan toevoegen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vorig jaar in een rapport de ambitie uitgesproken dat Nederland de digitale koploper van Europa moet worden. Tot 2030 zal het energiegebruik hierdoor 12 procent stijgen. Dit gaat niet samen met het behalen van de klimaatdoelen. Terwijl velen denken dat de overheid serieus bezig is de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft ‘het groenste kabinet ooit’ dus een dubbele agenda. Ook zijn er plannen voor gigantische industriële waterstoffabrieken. Daardoor zal tot 2030 het elektriciteitsgebruik nog eens 30 procent toenemen.

Coronabeleid

Zingeving van belang

Stefan Beek stelt in zijn opiniestuk Zonder muziek is het leven een dwaling (19/11) de vraag waarom godsdienst belangrijker is dan andere vormen van zingeving en meent dat er sprake is van discriminatie. Waarom blijven clubs dicht en zijn kerken open? Het is het goed (grond)recht van kerken om voor hun unieke positie op te komen. We zijn blij dat kabinetsleden en burgemeesters aandacht hebben voor onze situatie in coronatijd. Maar kerken houden de dingen niet graag voor zichzelf alleen. In een multireligieuze samenleving is er, om te beginnen voor kerken en christenen, reden om de godsdienstvrijheid nog eens goed onder de loep te nemen. Dat grondrecht kan niet bedoelen om alleen kerkdiensten te houden. Durven we te zoeken naar andere vormen die voor mensen ‘boven alles gaan’, die dezelfde diepe drijfveren kennen en tot ethische praktijken leiden als de christelijke idealen? En durft de kerk het aan om niet alleen op te komen voor daklozen maar net zo goed voor dakloze dj’s? Het lijkt me logisch dat ook andere geloofsstromingen aan dat gesprek meedoen. Sommige moskeeën zien in deze tijd af van religieuze bijeenkomsten omwille van de volksgezondheid. Een offer dat bij kerken en clubs diep respect zou moeten oproepen.

Sinterklaas

Rookgenerator

De Pakjesboot 12 is in 1910 inderdaad gebouwd als stoomboot, gestookt op kolen (Milieuvriendelijke boot?, Brieven, 19/11). In 1985 is het schip gemoderniseerd, waarbij de stoommachines zijn vervangen door dieselmotoren. Niet zo schoon en modern dus als een schip met LNG-voortstuwing, maar zeker milieuvriendelijker dan een stoomschip! En omdat kinderen ‘Zie ginds komt de stoomboot’ zingen, heeft de Sint besloten een rookgenerator te plaatsen in de schoorsteen. Een hedendaagse Sint moet tenslotte op allerlei gebied schipperen tussen het behouden van het oude, en meegaan met de nieuwste maatschappelijke inzichten!

Correcties/aanvullingen

Middenrif

In het artikel Bij ernstige Covid-19 kan ademspier verzwakken (18/11, p. 7) stond dat het middenrif tussen de buikholte en de longholte zit. Dat laatste moet de borstholte zijn.