Honderdduizend dieren geruimd bij Utrechts pluimveebedrijf

H5 Onder de ongeveer 100.000 dieren van een leghennenbedrijf in Hekendorp is zondag zogeheten hoogpathogene vogelgriep aangetroffen. De dieren worden geruimd; zaterdag gebeurde hetzelfde bij een pluimveebedrijf in Friesland.
Commerciële pluimveehouders moeten hun kippen voorlopig binnenhouden.
Commerciële pluimveehouders moeten hun kippen voorlopig binnenhouden. Foto Sander Koning/ANP

Bij een pluimveebedrijf in het Utrechtse Hekendorp is vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met zo’n 100.000 dieren in leg- en opfokstallen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat zondag weten dat bij de dieren waarschijnlijk een hoogpathogene variant is aangetroffen, wat betekent dat het virus tot ernstige ziekte en overlijden van de vogels leidt. De dieren van het getroffen bedrijf worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In een straal van drie kilometer van de Hekendorpse boerderij is nog een pluimveehouderij gevestigd. Daar wordt zondag onderzocht of er vogelgriep heerst. In de wijdere omtrek van tien kilometer rondom de onderneming liggen nog tien andere pluimveebedrijven: in die zone geldt per direct een vervoersverbod. De maatregel heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en strooisel afkomstig uit de hokken. Ook andere dieren en dierlijke producten uit ondernemingen waar gevogelte wordt gehouden, mogen niet worden vervoerd.

Landelijke ophokplicht

Er is in Nederland sinds 22 oktober een ophokplicht van kracht voor commercieel gehouden pluimvee. Ook de vogels in dierentuinen of kinderboerderijen moeten worden afgeschermd, om te voorkomen dat H5 via wilde watervogels of hun uitwerpselen binnen kan komen. De hoogpathogene vogelgriep werd voor het eerst gevonden bij wilde knobbelzwanen. Sindsdien is de ziekte in meerdere bedrijven in Nederland aangetroffen. Zaterdag maakte het ministerie bekend dat 90.000 vleeskuikens van een bedrijf in het Friese Witmarsum geruimd moeten worden.

H5 kan worden overgedragen op mensen. Dat is sinds de uitbraak voor zover bekend nog niet gebeurd. Het hoogpathogene type wordt zo genoemd vanwege het ziekteverloop bij de dieren. „Hoogpathogeen bij gevogelte wil echter niet zeggen dat het ook hoogpathogeen is voor de mens”, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).