Rotterdam Zuid: politieagenten zijn oneerlijk verdeeld over de stad

Veiligheid Wijkraden stuurden brandbrief aan het stadsbestuur omdat er op Zuid minder agenten zijn dan op Noord, terwijl er veel incidenten zijn.

Foto ANP

Wijkraden op Zuid maken zich ernstige zorgen over de politie-inzet aan hun kant van de Maasoever. Agenten zijn „oneerlijk” verdeeld; Zuid moet het met bijna honderd agenten minder doen dan de Noordkant van de Maas, en wijkagenten komen te weinig aan hun kerntaak toe. „Terwijl naar kwetsbare wijken op Zuid juist de meeste aandacht moet”, zegt wijkraadsvoorzitter Ed Arnold. Raadslid van coalitiepartij D66, Nadia Arsieni, wil erover in gesprek met de gemeenteraad en vraagt duidelijkheid van de burgemeester.

Twee jaar geleden begon Marco van Lent als wijkraadslid van Bloemhof. Hij maakte met zijn collega’s een rondje door de wijk en schrok. „Het gesprek kwam snel en vaak op veiligheids- en handhavingsproblemen”, zegt hij. „Niet alleen in onze wijk, maar ook in omringende gebieden. Een steekpartij op de Strevelsweg, onlangs een drugsvangst in diezelfde straat, overbewoning en andere vormen van overlast waarbij regelmatig politie-inzet nodig is.”

Grote politie-actie in Rotterdam tegen verhuurmakelaars van ‘spookwoningen’

Terwijl daar juist een tekort aan is op Zuid, volgens de wijkraad Bloemhof en de wijkraad Feijenoord. Ed Arnold (voorzitter wijkraad Feijenoord): „We waarderen de politie zeer en zien dat ze hun best doen. Maar we zien ook dat het lastig bolwerken is, omdat ze met weinig zijn.” Doordat de politie afgelopen tijd veel spoedmeldingen heeft, komen wijkagenten volgens Arnold amper toe aan hun kerntaak. Het aantal agenten moet eerlijker verdeeld worden over de stad, stellen ze. „Zuid moet het met ongeveer honderd agenten minder doen dan Noord.”

Volgens bronnen van de wijkraden die ze niet kunnen delen, is de capaciteitsverdeling gebaseerd op een verdeelsleutel uit de jaren negentig. Arnold: „De criminaliteit was destijds anders verdeeld over de stad, maar nu liggen op Zuid de meeste focuswijken. Dus moet de verdeling anders.”

Politie en burgemeester kunnen niet reageren, maar het beheersplan van de politie uit 2017 bevestigt het verschil in capaciteit. District Rotterdam-Stad heeft een operationele sterkte van 624 mensen volgens het beheersplan, districtsteam Rotterdam-Zuid moet het doen met 91 minder. Eind 2019 werd bovendien bekend dat het korps in de Rotterdamse regio met 500 man kromp. De agenten van het korps waren na de moord op advocaat Derk Wiersum onder meer nodig voor persoonsbeveiliging.

Spoedmeldingen

De burgemeester waarschuwde toen al voor het Rotterdamse tekort dat daardoor ontstond. Hij overwoog wijkagenten op politiebusjes zetten voor spoedmeldingen. Rotterdamse korpschef Fred Westerbeke zei begin deze maand bij Radio Rijnmond dat aan die situatie nog weinig is veranderd.

NPRZ-directeur Marco Pastors zegt dat het politietekort een breed Nederlands probleem is. Hij vindt het bovendien goed dat de wijkraden de politiecapaciteit in de gaten houden. „Er is vaker mooi gemeentelijk beleid dat niet verdeeld is naar waar problemen zich voordoen. Het is belangrijk dat rekening wordt gehouden met een proportionele verdeling over de stad.” Pastors ziet zelf ook dat er een absoluut tekort is in handhavers op Zuid.

De cijfers en de verdeelsleutel die de wijkraden opvoerden verbaasden D66-raadslid Nadia Arsieni. „Ik ga hier graag over in gesprek met de burgemeester. Als dit waar is, dan is dat niet volgens het veiligheidsakkoord en een motie die we eerder indienden over inzet van politie in kwetsbare delen van de stad. Daar valt juist ook Rotterdam-Zuid onder, zeker de focuswijken.”

Eerder dit najaar al stelde Arsieni schriftelijke vragen over de wenselijkheid van grootschalige politieacties. Volgens Arsieni leveren die in tijden van capaciteitstekorten weinig op en kosten ze veel mankracht – ook van wijkagenten. Coalitiepartij GroenLinks zegt dat alleen al de signalen van de wijkraden het de moeite waard maken om hier eens over te praten in de gemeenteraad. Raadslid Stephan Leewis: „Alleen kunnen wij als raad niet bepalen hoe de politie haar capaciteiten verdeelt.”