Privacy-toezichthouder onderzoekt experimentele eenheid krijgsmacht

Dataverzameling Aanleiding voor het onderzoek is een publicatie van NRC. Hieruit bleek dat de eenheid heimelijk op grote schaal informatie verzamelde over de Nederlandse samenleving.
Medewerkers van de experimentele eenheid het Land Information Manoeuvre Centre.
Medewerkers van de experimentele eenheid het Land Information Manoeuvre Centre. Foto Bram Petraeus

De interne privacy-toezichthouder van het ministerie van Defensie gaat onderzoek doen naar de werkwijze van het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). De Functionaris voor Gegevensbescherming Defensie heeft donderdag laten weten te onderzoeken of het LIMC zich aan de privacyregels heeft gehouden. NRC publiceerde maandag een reconstructie waaruit bleek dat de experimentele eenheid van de krijgsmacht sinds de corona-uitbraak heimelijk op grote schaal informatie heeft verzameld over de Nederlandse samenleving.

Privacy-functionaris Olga Stenhuis-Kok zegt haar onderzoek te richten op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij het LIMC. In de berichtgeving van NRC wordt niet beweerd dat het LIMC in strijd met de AVG zou hebben gehandeld. Wel schreef NRC dat de eenheid zonder helder mandaat data verzamelde over de Nederlandse bevolking.

Lees ook de reconstructie: Hoe defensie de eigen bevolking in de gaten houdt

Ook leverde de eenheid rapportages over desinformatie en de coronacrisis aan civiele partijen, zoals de politie, zonder dat die daarvoor een formeel steunverzoek hebben gedaan. Groepen als Viruswaanzin en Gele Hesjes werden in de gaten gehouden, evenals de distributiepunten van het alternatieve medium De Andere Krant en de locaties van branden in 5G-zendmasten.

De Tweede Kamer uitte felle kritiek op defensie na NRC’s berichtgeving en wil opheldering. De bevoegdheden van de krijgsmacht op Nederlandse bodem zijn beperkt. De bevindingen van Olga Stenhuis-Kok zullen worden aangeboden aan minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) en de commandant Landstrijdkrachten.