Brieven

Brieven nrc.next 18/11/2020

Coronavaccins

Recht op leven telt

Hannah van Kolfschooten, Roland Bertens en Bastiaan Wallage pleiten ervoor de normale procedures te volgen bij het goedkeuren van het coronavaccin (Mensenrechten niet opzijschuiven bij vaccintesten, 17/11). Procedures, waarbij het nog jaren kan duren voor een vaccin kan worden toegepast. Zij zien deze trage procedures als een overwinning van de mensenrechten. Dit is absurd. Als de bestaande procedures ervoor zorgen dat nog duizenden mensen nodeloos aan corona overlijden, dan is het vasthouden hieraan juist het failliet van de mensenrechten. Ambulances mogen de maximumsnelheid overschrijden als er een mensenleven op het spel staat. Bij corona staan duizenden levens op het spel. Daarom moeten we een andere procedure gebruiken om het coronavaccin sneller goed te keuren. Is het belangrijkste mensenrecht immers niet het recht om te leven?

Coronabeleid

Meer ziekenhuizen

In de hele wereld worden lockdowns weer overwogen of aangescherpt. Dus: tijd voor een ander paradigma. Als dit virus mensen ziekmaakt in een tempo dat de ziekenhuizen het niet kunnen bijbenen, breid dan de ziekenhuizen uit. Chirurg Houke Klomp schreef al in haar opiniestuk We moeten ons erop voorbereiden dat het virus blijft (12/11): „Misschien moet Ahoy toch een coronaziekenhuis worden?”

Vaccinatie zal slechts beperkt werken denkt ze. Hartpatiënt Pinck, die steeds niet geholpen kan worden met een dringende operatie ‘wegens corona’, komt aan het woord in Nóg langer met pijn op de wachtlijst door corona, (12/11): „Den Haag zou moeten ingrijpen om de capaciteit in ziekenhuizen te vergroten”. Veel meer schrijvers duiden in die richting. Aan de slag, regering: steeds alleen de burger oproepen „scherp te blijven” heeft kennelijk geen zin.

Boerenprotest

Stop met geluidsterreur

Dinsdag, 4.15 uur. Mijn man en ik schrikken wakker van het geclaxoneer en gebrul van tractoren. O nee hè, niet weer die boeren. Wij wonen in de buurt van het Malieveld, Den Haag. Protesteren mag en dat het overlast met zich meebrengt is misschien onvermijdelijk, maar deze geluidsterreur op dit tijdstip is zinloos getreiter van burgers. Geluiden van sirenes, helikopters, legervoertuigen, voegen zich bij de kakofonie. Speelt zich hier een veldslag af? Actiegroep Farmers Defence Force dreigt mijn sympathie voor de boeren te verspelen.

Sinterklaas

Milieuvriendelijke boot?

Na de geweldige intocht te Rotterdam van het eerste schip dat op waterstof vaart, hebben we in Het Sinterklaasjournaal van de NTR Sinterklaas zaterdag heel anders aan zien komen in Elburg. De Goedheiligman kruist ondanks zijn kapitaalkracht nog steeds met een kolengestookte stoomboot. Indien hij te Rotterdam of IJmuiden aangemeerd zou zijn, waren er minder kolen verstookt in ons land. De roetveegpieten lijken te getuigen van schoorstenen op huizen waar niet milieuvriendelijk gestookt wordt. Hoe leggen wij en het zo verantwoorde Sinterklaasjournaal dit de kinderen uit met het oog op hun toekomst in een hopelijk schoner milieu?

Correcties/aanvullingen

RCEP

In de grafiek ‘RCEP grootste blok’ (In Azië draait het niet om de VS, 17/11, p. E3) stonden de cijfers van het ‘gecombineerd bbp’ en de ‘gecombineerde handelswaarde’ uitgedrukt in miljarden dollars. Dat moesten biljoenen dollars zijn.