John Jaakke bij het Voetballer van het Jaar-gala in 2019.

Foto Anneke Janssen

Interview

‘Wantrouwen breekt het Nederlands voetbal op’

Eredivisie CV John Jaakke reageert fel nadat hij deze week werd weggestemd als voorzitter van de Eredivisie CV. „Het feit dat ik een Ajax-achtergrond heb, vonden sommige clubs een bedreiging.”

Zijn voorgenomen herbenoeming was het derde agendapunt in de videovergadering van belangenvereniging Eredivisie CV, afgelopen maandag. Het was ook meteen het laatste punt. John Jaakke, sinds drie jaar voorzitter van de raad van commissarissen, werd weggestemd. Elf Eredivisieclubs waren vóór zijn aanblijven, zeven tegen, waarmee hij de vereiste drievierde meerderheid niet haalde.

De vergadering werd direct afgebroken. De overige twee commissarissen, Peter Fossen (operationeel directeur bij PSV) en Oege Boonstra, toonden zich solidair en traden ook af. „Dit is heel slecht voor het betaald voetbal”, zegt Jaakke (66). „In een periode waarin je als sector grote problemen hebt, de stadions leeg blijven, de kas leeg raakt en in gesprek bent met Den Haag, geef je hiermee geen goed signaal af. Niet het algemeen belang maar het eigen belang wordt vooropgesteld.”

In de Eredivisie CV, onder leiding van directeur Jan de Jong, zijn alle achttien clubs verenigd. Het voornaamste doel van de organisatie is om het ‘merk’ Eredivisie zo goed mogelijk te vermarkten. Bovendien moet, met alle tegenstrijdige belangen tussen clubs onderling, worden gezorgd voor eensgezindheid en een collectieve visie.

Maar ook de afgelopen jaren regeerde de verdeeldheid en bleek de Eredivisie CV op diverse dossiers machteloos. Terwijl volgens Jaakke juist nu, in een zeer complex Europees krachtenveld, voortvarendheid geboden is wil Nederland niet verder achterop raken. Om de Eredivisie CV een sterker mandaat te geven en zo bestuurlijk daadkrachtiger te kunnen worden is een aantal veranderingen in voorbereiding.

De Eredivisie wil meer bevoegdheid krijgen over de eigen competitie. Nu ligt dat formeel bij de KNVB. Waar het bestuur betaald voetbal in april over de afwikkeling van het door corona afgebroken seizoen besloot, wil de Eredivisie dit in vergelijkbare gevallen in de toekomst zelf kunnen beslissen.

In dit verband wordt gewerkt aan een eenwording met de Coöperatie Eerste Divisie, het orgaan van eerstedivisieclubs. Door één overkoepelende organisatie te vormen, zoals in Duitsland en Spanje, moeten de competities sportief en commercieel meer te zeggen krijgen. Zo verwachten zij de waarde van het Nederlands voetbal te vergroten. Om dit te kunnen realiseren is een businessplan uitgewerkt.

Andere punt is de stemverhouding binnen de Eredivisie CV. Nu is voor belangrijke besluiten vijfzesde meerderheid nodig, wat als een blok aan het been wordt gezien. Cruciale beslissingen kunnen altijd worden tegengehouden door een onwillige minderheid. Er is al gekeken naar andere stemmodellen.

Dit moest de komende maanden gestalte krijgen, onder toezicht van de maandag afgetreden rvc. Afgelopen tijd lekte al uit dat bij clubs onvrede bestond over Jaakke. Hem werd een gebrek aan leiderschap verweten en hij zou solistisch hebben gehandeld bij de aanstelling van de inmiddels vertrokken Eredivisie CV-directeur Mattijs Manders. Volgens betrokkenen lag Jaakke, oud-voorzitter van Ajax en voormalig advocaat, karakterologisch niet goed bij meerdere clubs. „Het feit dat ik een Ajax-achtergrond heb, vonden sommige clubs een bedreiging”, zegt hij zelf.

Was u verrast over de uitkomst van de stemming?

„Ja en nee. Ik heb in de dagen voor de vergadering een belronde gemaakt langs alle clubs, sommige clubs zeggen ‘ja’, maar stemmen vervolgens ‘nee’. Dat is wel een slechte zaak.”

U was onzichtbaar in de coronacrisis, werd geschreven.

„Ik heb dat ook gelezen in De Telegraaf. Maar nog nooit heeft iemand dat in een vergadering of tegen mij, Peter Fossen of Oege Boonstra gezegd. Ik herken het ook helemaal niet. Ik heb bovendien het initiatief genomen voor een dagelijkse call met alle clubs om problemen en ervaringen uit te wisselen in coronatijd. Dat werkte erg goed.”

Hoe heeft u de vergaderingen met de clubs, die u leidde, afgelopen jaren ervaren?

„Moeilijk, het is eenrichtingsverkeer. Wat ik mis is een verlengde arm in de zaal. Mensen waarvan je denkt: daar kan ik zaken mee doen. Sommigen doen hun best. Maar het gaat simpelweg niet.”

Het ontbreekt aan leiderschap?

„Ja. Er is bijna niemand die zegt: kijk heren, zo zit het. En dat iedereen dan denkt: verdomd zeg, dat is een goed punt. Je kunt naar zo’n vergadering komen op twee manieren. Je kan je voorbereiden, ideeën hebben, eens bellen: ik zag dit, hoe gaat dat? Of je kan aanhoren wat de directie en de rvc te vertellen hebben, en als het niet bevalt niks zeggen. Het zijn soms vergaderingen waarvan je zegt: jongens, is dit nou energizing? Het is vaak bloedeloos.”

Kunt u een voorbeeld geven?

„De stemverhouding, de vijfzesde meerderheid die nu geldt: sinds ik drie jaar geleden begon, gaat het daar elke keer over. Vier of vijf andere modellen zijn inmiddels door ons voorgesteld en besproken. Zijn het allemaal niet geworden. Omdat het stuit op eigenbelangen. En zo houdt de Eredivisie CV zichzelf in een soort wurggreep.”

Lees ook het interview met PSV-directeur Peter Fossen: ‘De grotere Europese voetbalclubs zijn onverzadigbaar. Dat is het probleem’

Grote veranderingen doorvoeren is nu niet mogelijk.

„Er bestaan goede bestuursmodellen die in het buitenland echt werken, met het mandaat dat bij de league-organisatie ligt. Alleen moeten clubs hier in Nederland dan wel een deel van hun zeggenschap opgeven. En zeggenschap is dan eigenlijk gedefinieerd als: hoe kan ik zaken tegenhouden wanneer dat niet in mijn belang is? In plaats van dat je durft te zeggen: ik geef iets op, maar ik krijg er ook iets beters voor terug. En zo wordt het totale Nederlands voetbal dan ook versterkt. Die bestuurlijke moed is bij sommige clubs niet bijster ontwikkeld.”

Met name onder clubs uit het ‘rechterrijtje’ had u weinig steun.

„Dat kan. Maar kom als kleinere clubs dan met een voorstel. Ga de discussie aan. Zeg dan: we willen ook een commissaris. Ga niet wijzen naar de grote clubs, zoals nu gebeurt. Er werd gezegd: Peter Fossen zit er namens PSV, John Jaakke heeft een Ajax-achtergrond, Jan de Jong is voormalig Feyenoord-directeur. Dat klopt, maar zeg dan: wij willen die persoon benoemen. Nog nooit één voorstel gezien. Nooit heeft iemand ons gevraagd om een gesprek.”

Ze voelen zich miskend?

„Ja dat blijft zo’n gevoel. Maar wat doe je er zelf aan? Sommige clubs moeten echt in de spiegel kijken. Wat veel clubs nu doen is de huifkarren in een kring zetten. Het onvermijdelijke proberen tegen te houden. Over elkaar praten in plaats van met elkaar.”

Hoe verwacht u dat het profvoetbal zich verder ontwikkelt?

„Als het Nederlands voetbal een rol van betekenis wil blijven spelen, moet je stappen maken in de versterking van je eigen organisatie: commercieel, organisatorisch, financieel. Maar daar moet je veel voor doen en vertrouwen creëren. Maar dat is er niet. Men bekijkt elkaar te veel vanuit wantrouwen. Dat breekt het Nederlands voetbal op.”