Brieven

Brieven 17/11/2020

Vuurwerk

Voordelen

Waarom wordt steeds bij het aangekondigde verbod op vuurwerk, dat gericht is op minder belasting van de gezondheidszorg tijdens de jaarwisseling, niet aangegeven dat mensen met longklachten in dat geval óók beter af zijn? En dat dit vuurwerkverbod tevens een enorme reductie op uitstoot van zware metalen geeft, een uitstoot die anders een zware luchtverontreiniging tot gevolg zou hebben? Los nog van alle geluidsoverlast dat met het verbod wordt voorkomen.

Het lijkt mij een mooie aanloop naar een permanent verbod.

Vaccinatie

Huisartsen staan klaar

In haar column adviseert Rosanne Hertzberger het ministerie van Volksgezondheid op zoek te gaan naar een organisatie die zegt: kom maar op (Het vaccin gaat werken, nu nog de overheid, 14/11).

Die organisatie bestaat inderdaad en ligt juist voor de hand: de Landelijke Huisartsenvereniging.

Analoog aan de procedure bij de jaarlijkse influenzavaccinatie kunnen Nederlandse huisartsen op eenvoudige wijze met behulp van hun HIS (huisartsinformatiesysteem) op basis van centraal af te spreken parameters , zoals

bijvoorbeeld onderliggende ziekte, een patiëntenbestand als doelgroep voor de coronavaccinatie uitdraaien en benaderen met een tijdgerichte afspraak.

Indien bepaalde beroepsgroepen voorrang krijgen bij de coronavaccinatie, dienen de diverse werkgevers(-organisaties) te worden ingeschakeld. Hier kunnen vaccinaties worden geregeld door de GGD’s, eventueel kan ook dit via huisartsen maar dat zou dan weer

administratieve rompslomp kunnen geven.

Prioriteiten

Lezen is ook belangrijk

Via de Voorleesexpress lees ik voor bij een gezin waar de kinderen een taalachterstand hebben en lezen moeilijk vinden. De kinderen hebben geen eigen boeken maar hun moeder neemt hen wel iedere week mee naar de OBA Van der Pek, op het Mosplein in Amsterdam-Noord, waar ze alle drie een stapel boeken mogen uitzoeken. Deze vestiging van de openbare bibliotheek, ook wel ‘de huiskamer van Noord’ genoemd, gaat nu wellicht verdwijnen omdat het Amsterdamse gemeentebestuur 1,5 miljoen euro op de hoofdstedelijke bibliotheken wil bezuinigen.

Wel heeft de gemeente Amsterdam, zo lees ik in NRC van dit weekend, 300 miljoen euro beschikbaar om de Noord-Zuidlijn door te trekken naar Schiphol. Ondertussen verschijnen er om de haverklap weer nieuwe studies die over de slechte leesvaardigheid van Nederlandse jongeren rapporteren – op Vlaanderen na daalt de leesvaardigheid van middelbare scholieren nergens in Europa zo snel als in Nederland. Bijna een kwart van de 15-jarigen leest zo slecht dat ze het risico lopen laaggeletterd de school te verlaten. We hoeven ons niet meer af te vragen hoe dit komt; het is duidelijk waar, in ieder geval in Amsterdam, de prioriteiten liggen. De Amsterdammers die het meest last zullen hebben van het sluiten van OBA-filialen zijn niet dezelfde mensen die van een betere verbinding met Schiphol zullen profiteren.

Correcties/aanvullingen

AOC

In de column Geen echte winst, maar een pyrrusoverwinning voor Biden (14/11, p. O12) stond dat Alexandria Ocasio-Cortez senator is. Zij is lid van het Huis van Afgevaardigden.