Brieven 12/11/2020

Onderwijsvrijheid (1)

Kamermeerderheid

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, CU) beroept zich in zijn verdediging van bijzondere scholen op een grondwet die hopeloos achterhaald is, en maar zéér moeilijk te wijzigen. Ik pleit voor het volgende: elke vijftig jaar is er een grondwettelijke vergadering waarbij elk grondwetsartikel een tweederde meerderheid moet halen in beide Kamers. Zijn die meerderheden er niet, dan vervalt zo’n artikel. Verstandige artikelen zullen het altijd halen.

Onderwijsvrijheid (2)

Gelijkheid

Discussies over de reformatorische gemeenschap slaan steeds de plank weer mis. Vorig jaar heette de Nashville-verklaring een ‘anti-homopamflet’, nu gaat het over de veiligheid van lhbti-jongeren. Terwijl de afwijzing van homo- en transjongeren geen opzichzelfstaand probleem is, maar samenhangt met de reformatorische visie op het verschil tussen man en vrouw. Die zijn gelijkwaardig, ja, maar de vrouw blijft toch ondergeschikt-voor-het-huishouden. De refo-standpunten over seksualiteit en genderidentiteit hebben als doel die ondergeschiktheid te bewaken. Dat wordt lastig als relaties kunnen bestaan tussen mensen van hetzelfde geslacht, of als gender zich niet laat opdelen in enkel man en vrouw. De discussie moet gaan over de vraag of er in Nederland ruimte is voor vormen van onderwijs waarin de gelijkheid van man en vrouw niet wordt onderstreept, zoals de discussie al gaande is over onderwijs over de vrijheid van meningsuiting. Tegenover moslims rept men over ‘burgerschap’, nu is die term nergens te bekennen. De vraag is echter dezelfde: welke verplichte invulling moet het onderwijs kennen als het aankomt op de Nederlandse grondwet?

Verkiezingen vs

Spelbreker

Golf is een mentaal spel en legt de karaktertrekken van iemand feilloos bloot. Over Trump als golfer zijn veel interessante verhalen bekend. Hij neemt het met de regels van het spel niet al te nauw, houdt zijn scores creatief bij en schept op over zijn handicap, die niet overeenkomt met zijn werkelijke spelniveau. Ook liegt hij over de kampioenschappen die hij zou hebben gewonnen, is hij een slechte verliezer en doet alles om een partijtje golf, hoe vriendschappelijk ook, naar z’n hand te zetten. In die zin is golfen ook in Trumps geval een accurate metafoor voor zijn leven: als zakenman en als politicus.

Binnenland

Boete

De SGP wil aan ouders van een vierde kind 1.000 euro schenken.

(10/11). In deze tijd, waarin blijkt dat de aarde kapot gaat aan overbevolking, zou ik willen voorstellen dat zij 1.000 euro boete betalen.

Vrijheid van meningsuiting

Onzinnige opvatting

Paul Lassooij breekt in zijn brief Wie slaapt in een democratie, wordt wakker in een dictatuur (9/11) een lans voor westerse waarden. Maar hoe bestaat het dat anno 2020 een leraar maatschappijleer kan beweren dat dat betekent dat iemand vanwege zijn of haar levenswijze ‘behóórt te worden bespot’? Wat een abjecte en onzinnige opvatting voor een docent.