‘Geen 53.000 maar 12.000 mensen met een beperking aan het werk’

Quotum Volgens het kabinet zijn sinds 2013 53.000 mensen met een beperking aan een nieuwe baan geholpen. Brancheorganisatie Cedris stelt dat daarbij groepen worden meegerekend die een vertekenend beeld geven.
In 2026 moeten 125.000 mensen met een beperking aan een baan zijn geholpen.
In 2026 moeten 125.000 mensen met een beperking aan een baan zijn geholpen. Foto Getty Images

De afgelopen zeven jaar is de werkgelegenheid voor mensen met een beperking minder toegenomen dan de jaarlijkse rapportages van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten zien. Voor arbeidsbeperkten zouden geen 53.000 maar 12.000 nieuwe werkplekken zijn vrijgekomen. Dat stelt brancheorganisatie Cedris na een herberekening van onderzoeksbureau RobertCapel.

Volgens in 2013 gemaakte afspraken tussen het Rijk, werkgevers en vakbonden moeten in er in 2026 zeker 100.000 nieuwe werkplekken voor de arbeidsgehandicapten bij zijn gekomen in de particuliere sector. Bij de overheid moeten 25.000 plekken worden gecreëerd, de deadline daarvoor is in 2024. Als dit niet op tijd lukt, komt er een quotum waarbij werkgevers die achterblijven worden beboet.

Volgens Cedris is de overheid tot het cijfer van 53.000 nieuwe arbeidsplaatsen gekomen door een grotere groep werkzoekenden mee te tellen. Het ministerie berekende dat aantal aan de hand van het zogeheten doelgroepregister, waarin mensen worden opgenomen die aan bepaalde criteria voldoen. De afgelopen jaren zijn die criteria versoepeld, waardoor meer mensen met een beperking zijn geregistreerd, en ook meetellen als arbeidsbeperkte werkplek zodra ze een baan vinden. Zo ontstaat volgens Cedris een vertekend beeld. Voor deze mensen hoefden namelijk geen nieuwe werkplekken gecreëerd te worden.

Zo kwamen de afgelopen jaren 11.000 jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs aan een baan, die eerder niet meetelden in het register. Ook rekent het ministerie mensen mee die al aan het werk waren bij een sociaal werkbedrijf, maar nu zijn gedetacheerd naar een reguliere werkgever. Daarnaast zijn jongeren met een beperking meegeteld die al een baan hadden, tijdelijk uitvielen en daarna weer aan het werk gingen.